#Yemen - Yr UE yn croesawu cyhoeddiad i roi’r gorau i elyniaeth yn erbyn #SaudiArabia

| Medi 23, 2019
Mewn datganiad gan y llefarydd ar ran Materion Tramor a Pholisi Diogelwch / Polisi Cymdogaeth Ewropeaidd a Thrafodaethau Ehangu ar y datblygiadau diweddaraf yn Yemen, y cyhoeddiad a wnaed gan Ansar Allah ar 20 Medi, ar roi’r gorau i weithredoedd milwrol gelyniaethus yn erbyn Teyrnas Saudi Arabia, croesawyd ef fel cam pwysig.
Dywedodd y llefarydd: “Mae’r Undeb Ewropeaidd bob amser wedi honni nad oes datrysiad milwrol i’r gwrthdaro yn Yemen, ac felly mae angen mentrau sy’n anelu at ddad-ddwysáu ar frys. Gallai unrhyw gam dwyochrog yn hyn o beth roi cyfle i gennad Arbennig y Cenhedloedd Unedig ymgysylltu'n effeithiol â'r holl randdeiliaid perthnasol gyda'r bwriad o ail-lansio'r broses wleidyddol. Bydd yr UE yn parhau i gefnogi gwaith Cennad Arbennig y Cenhedloedd Unedig gyda'r holl offer sydd ar gael inni. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Sawdi Arabia, Yemen

Sylwadau ar gau.