Bydd wythnos o ddigwyddiadau sy'n agored i ddinasyddion yn canolbwyntio ar # Ymchwiliad a rhagoriaeth wyddonol yn y dyfodol

| Medi 24, 2019

Heddiw (24 Medi) a than 26 Medi, y cyntaf Diwrnodau Ymchwil ac Arloesi Ewropeaidd yn agor ym Mrwsel. Disgwylir i gyfranogwyr 4,000 gymryd rhan, gan gynnwys Comisiynwyr, cynrychiolwyr y llywodraeth, ymchwilwyr, academyddion a busnesau, a fydd yn ystyried cyflawniadau ymchwil a ariennir gan yr UE a Rhagoriaeth wyddonol Ewropeaidd a thrafod datblygiadau yn y maes yn y dyfodol.

Mae'r digwyddiad yn cynnwys a cynhadledd polisi, yr 'Mae Gwyddoniaeth yn Rhyfeddol!seremonïau arddangos a gwobrwyo fel y Gwobr Prifddinas Arloesi Ewrop (iCapital), Y Gwobr Horizon am Arloesi Cymdeithasol, Y Gwobr Effaith Horizon yn ogystal â'r Gwobr Radar Arloesi. Bydd yr wythnos yn gorffen gyda rhifyn 14th o'r poblogaidd Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd ar 27 Medi, gyda digwyddiadau mewn mwy na dinasoedd 370 yn 29 EU a gwledydd cyfagos a fydd yn galluogi pobl i ddarganfod gwyddoniaeth mewn ffordd atyniadol.

Dywedodd y Comisiynydd Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi Carlos Moedas: “Mae ymchwil ac arloesi yn allweddol i lwyddiant y trawsnewidiad economaidd, ecolegol a chymdeithasol yr ydym yn ei wynebu. Mae'r Diwrnodau Ymchwil ac Arloesi cyntaf, felly, yn gyfle i ddod ynghyd i drafod ffyrdd o fynd i'r afael â heriau cymdeithasol, sbarduno arloesedd a sbarduno buddsoddiad, a bydd pob un ohonynt yn ein helpu i lunio'r rhaglen fframwaith ymchwil ac arloesi nesaf, Horizon Europe. "

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Mae gwyddoniaeth yn effeithio ar ein bywydau bob dydd. Mae mentrau fel Noson yr Ymchwilwyr Ewropeaidd a 'Science is Wonderful!' cynnig ffyrdd hwyliog o ymgysylltu ag ymchwil ac arloesi a gall helpu i ysbrydoli mwy o bobl ifanc i astudio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, ac i ddilyn gyrfaoedd cysylltiedig o bosibl. ”

Yn ogystal â Chomisiynwyr Navracsics a Moedas, bydd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič a'r Comisiynwyr Karmenu Vella, Phil Hogan, a Mariya Gabriel yn cymryd rhan yn y digwyddiad. Mae digwyddiadau ochr yn cynnwys rhifyn 3rd o'r Camau Cwympo Lab-Marie Skłodowska-Curie Camau Gweithredu, cystadleuaeth wyddonol wedi'i chadw ar gyfer Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu cymrodyr (25 Medi). Mae'r Comisiwn yn cefnogi'r holl ddigwyddiadau hyn fel rhan o Weithredoedd Marie Skłodowska-Curie (mwy o wybodaeth yn hyn Taflen ffeithiau ac yn ddiweddar cyhoeddiad). Yn olaf, ddydd Gwener Medi 27, bydd y Comisiynydd Moedas yn trafod pwysigrwydd ymchwil ac arloesi Ewropeaidd i'r economi ac ar gyfer mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd mewn Cyngor Cystadleurwydd cyfarfod ym Mrwsel.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.