#TerroristContentOnline - Mae ASEau yn cytuno i ddechrau trafodaethau gyda gwledydd yr UE

| Medi 25, 2019
Cytunodd ASEau Rhyddid Sifil ddydd Mawrth (24 Medi) i ddechrau trafodaethau gyda gweinidogion yr UE ar reolau newydd yr UE i fynd i’r afael â lledaenu cynnwys terfysgol ar y rhyngrwyd.

Yn ôl y ddeddfwriaeth ddrafft, bydd yn rhaid i gwmnïau rhyngrwyd sy'n cynnal cynnwys a uwchlwythwyd gan ddefnyddwyr (fel Facebook neu YouTube) sy'n cynnig eu gwasanaethau yn yr UE dynnu cynnwys terfysgol pan ofynnir iddynt wneud hynny gan yr awdurdod cenedlaethol cymwys, o fewn awr fan bellaf derbyn yr archeb.

Mae Senedd Ewrop mabwysiadu ei safbwynt ar y cynnig hwn fis Ebrill diwethaf a chadarnhaodd y Pwyllgor Rhyddid Sifil heddiw gyda phleidleisiau 55 o blaid chwech yn erbyn a phedwar yn ymatal. Cyn bo hir, bydd trafodwyr Senedd Ewrop a'r Cyngor yn cychwyn y trafodaethau ar ffurf derfynol y rheolau.

Nid yw ASEau eisiau i lwyfannau orfod monitro'r cynnwys y maent yn ei uwchlwytho neu orfod defnyddio hidlwyr awtomatig. Mae'r Senedd hefyd eisiau sicrhau bod rhyddid i lefaru a'r wasg yn cael ei warantu, felly gwnaeth ASEau hi'n glir na ddylid ystyried mynegiant barn polemig neu ddadleuol ar gwestiynau gwleidyddol sensitif yn gynnwys terfysgol.

Y camau nesaf

Efallai y bydd trafodaethau gyda Chyngor yr UE yn cychwyn cyn gynted ag y bydd y mandad negodi yn cael ei gadarnhau gan y Cyfarfod Llawn, a fydd yn ystyried y cynnig yn sesiwn Hydref 9-10 ym Mrwsel.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, Senedd Ewrop, Radicalization, Terfysgaeth

Sylwadau ar gau.