Mae Brwsel yn gweld #Monopoly newydd yn cael ei lansio

| Medi 27, 2019

Dyma gynnig y gallai fod yn anodd i chi ei wrthsefyll - prynu Senedd Ewrop a Phencadlys newydd o'r radd flaenaf NATO ym Mrwsel, yn ysgrifennu Martin Banks.

Mae'r ddau ar gael - o leiaf ar y bwrdd Monopoli newydd sydd newydd gael ei lansio.

Fersiwn newydd sbon o Frwsel o ffefryn y plant yn cynnwys rhai o fannau twristaidd mwyaf adnabyddus y ddinas.

Gan ei bod yn “brifddinas Ewrop” hunan-gyhoeddedig mae hyn yn naturiol yn cynnwys y Senedd a NATO.

I'r rhai sydd eisoes yn cynllwynio eu symudiadau gorau, y newyddion da yw nad yw'r naill na'r llall - er syndod efallai - yr eiddo â'r prisiau uchaf ar y bwrdd. Mae'r “anrhydedd” hwnnw'n cael ei gymryd gan y Grand Place, gan gynnwys Neuadd y Ddinas (yr eiddo drutaf) a'r Palas Brenhinol (yr uchaf nesaf).

Lansiwyd fersiwn dinas Brwsel yr wythnos hon yng Nghlwb y Wasg y ddinas ac mae eisoes wedi cael ei hun yn y penawdau.

Y rheswm oedd bod y gorfforaeth Americanaidd Hasbro wedi mynnu bod yn rhaid i dirnod arall y ddinas honno, yr enwog Manneken Pis gael ei “orchuddio” ar du blaen y blwch Monopoli.

I'r rhai sydd ddim yn ymyrryd, mae Monsieur Pis wedi bod yn denu miliynau o wylwyr chwilfrydig ers blynyddoedd lawer ond yn hollol au naturel.

Mae Cedric Libbrecht, o Groep 24 o Bruges, sy'n berchen ar yr hawliau i ddatblygu rhifynnau dinas Gwlad Belg o Monopoly, yn cyfaddef iddo gael ei synnu gan y galw.

Dywedodd wrth y wefan hon, “Fe wnaethant ddweud wrthym pe bai’n noeth ar y bocs y gellid ei ystyried yn rhywiaethol neu’n sarhaus. Roedd yn ddrwg gennym orfod ei orchuddio ond fe wnaethom feddwl am yr hyn a gredwn oedd yn ateb. ”

Roedd yr ateb yn cynnwys gorchuddio “darnau drwg” y bachgen bach gan wisg nofio cyflym. Mae'r boncyffion yn arddull baner Brwsel - glas gydag Iris melyn.

Hasbro yw perchennog y gêm fwrdd sy'n cael ei chynhyrchu mewn mwy na gwledydd 100 ledled y byd ac mae'n rhaid iddo gymeradwyo dyluniad pob rhifyn.

Y gorchudd oherwydd roedd masgot Brwsel, mae'n ymddangos, yn ddigonol i fodloni Hasbro, y cwmni sydd â thrwydded i werthu'r cynnyrch enwog sydd wedi plesio hen ac ifanc fel ei gilydd i lawr y cenedlaethau.

Mae'r fersiwn Brwsel yn sicr o wneud yr un peth. Mae'n cynnwys lleoedd fel yr Atomium, stryd siopa fwyaf adnabyddus y ddinas -Nieuwstraat - gwestai ar Avenue Louise, llawer o amgueddfeydd Brwsel, y Botanique, neuaddau cyngerdd a'r Eglwys Gadeiriol.

Dywedodd Cedric mai un o’r nodau, wrth lunio’r fersiwn hon, oedd tynnu sylw at agweddau aml-ethnig y ddinas felly disgwyliwch ddod o hyd i’r Marolles, yr hen gymdogaeth enwog sy’n edrych dros lysoedd barn y ddinas.

Ychwanegodd, “Mae Monopoly Brussels nid yn unig yn cynnwys strydoedd enwog ac adnabyddus Brwsel ond hefyd yn rhoi cipolwg ar amrywiaeth amgueddfeydd a henebion yn y ddinas. Mae'r gêm yn fath o ganllaw trwy'r brifddinas. Rydych chi'n pasio'r clasuron hanfodol ond rydych chi hefyd yn dod o hyd i leoedd llai amlwg a chyfrinachau cudd yn y ddinas.

“Mae’r cardiau siawns newydd a’r cardiau cist cymunedol yn tynnu sylw at wahanol ddigwyddiadau mawr yn y ddinas. Ond nid yw’n stopio yno gan fod hyd yn oed yr arian Monopoli yn y gêm wedi cael ychydig o gyffyrddiad ym Mrwsel. ”

Gemau bwrdd Monopoli tebyg ar Bruges a Mae Mechelen wedi cael eu cynhyrchu a lansiwyd y fersiwn hir-ddisgwyliedig o Frwsel ochr yn ochr â dwy ddinas arall yng Ngwlad Belg: Antwerp a Gent.

Mae Monopoly Brussels ar gael mewn rhifyn dwyieithog, yn Ffrangeg ac Iseldireg, a hyd yn oed un Saesneg ar wahân ar gyfer twristiaid a expats. Mae ar werth mewn hyd at siopau 40 ledled y ddinas.

I'r rhai sydd eisoes yn cynllunio ar gyfer tymor yr ŵyl, mae'n llenwi stoc stocio Nadoligaidd.

Mwy o wybodaeth.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwlad Belg, Brwsel, EU, Hamdden

Sylwadau ar gau.