Mae #Ericsson yn neilltuo $ 1.23 biliwn ar gyfer setliad llwgrwobrwyo tramor a monitor posib

| Medi 27, 2019

Dywed gwneuthurwr offer telathrebu Sweden fod datrys chwiliedyddion troseddol a sifil gan awdurdodau’r UD yn dal i gael eu cwblhau.

Gwelir logo Ericsson ym mhencadlys Ericsson yn Stockholm. Ffotograff: OLOF SWAHNBERG / REUTERS
Dywedodd prif weithredwr Ericsson AB ddydd Iau (26 Medi) ei fod yn gresynu nad oedd y cwmni wedi ymateb yn gynharach i ymholiad gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid a arweiniodd at y gwneuthurwr offer telathrebu o Sweden yn cadw 12 biliwn kronor Sweden ($ 1.23 biliwn) i mewn ei gyllid ariannol trydydd chwarter i dalu dirwyon a chostau sy'n gysylltiedig â thorri llwgrwobrwyo tramor, yn ysgrifennu Dylan Tokar, Wall Street Journal.

“Er bod y cosbau ariannol sy’n ein hwynebu yn sylweddol, mae symud tuag at gau gydag awdurdodau’r UD ar y materion hyn yn hanfodol i’n cwmni,” meddai’r Prif Weithredwr Börje Ekholm yn ystod galwad gyda buddsoddwyr. “Byddwn yn parhau i feithrin diwylliant lle mai uniondeb, cyfrifoldeb ac atebolrwydd yw'r hyn sy'n cyfrif yn y pen draw.”

Dywedodd y cwmni, a gyhoeddodd y ddarpariaeth mewn datganiad ddydd Mercher, fod y broses i ddod o hyd i benderfyniad gydag awdurdodau yn dal i fynd rhagddi. Amcangyfrifodd swyddogion gweithredol y byddai'r setliadau'n cael eu cwblhau ym mhedwerydd chwarter y cwmni.

Dechreuodd stilwyr y Ddeddf Arferion Llygredig Tramor yn 2013, gydag ymholiad gan yr SEC. Lansiodd yr Adran Gyfiawnder ei stiliwr ei hun yn 2015. Nid tan yn hwyr 2016 y dechreuodd y cwmni weithio i wella ei raglen moeseg a chydymffurfiaeth, yn ôl Ekholm.

Datgelodd yr ymchwiliadau droseddau yn erbyn cyfraith llwgrwobrwyo tramor yr Unol Daleithiau a chod moeseg busnes y cwmni yn Tsieina, Djibouti, Indonesia, Kuwait, Saudi Arabia a Fietnam, meddai Ericsson.

Roedd y toriadau yn ganlyniad i fethiant Ericsson i fynd ar drywydd baneri coch a rheolaethau mewnol annigonol, a oedd yn caniatáu i nifer o weithwyr weithredu at “ddibenion anghyfreithlon,” meddai Ekholm ddydd Iau (26 Medi), yn ôl trawsgrifiad gan S&P Capital IQ.

Nid yw Ericsson wedi gweld unrhyw effaith gan y stilwyr ar ei fusnes, ychwanegodd Ekholm yn ddiweddarach yn yr alwad.

Mae'r ddarpariaeth $ 1.23 biliwn yn cynnwys cymaint â $ 1bn mewn cosbau cyfun amcangyfrifedig o setliadau sydd ar ddod gyda'r Adran Gyfiawnder ac SEC, meddai Prif Swyddog Ariannol Ericsson, Carl Mellander.

Roedd y gweddill yn cyfrif am gostau yn ymwneud â’r ymchwiliadau, gan ymestyn yn ôl i chwarter cyntaf blwyddyn ariannol 2017 y cwmni, meddai’r swyddogion gweithredol.

Dywedodd Ericsson, Prif Swyddog Cyfreithiol Xavier Dedullen, fod y cwmni hyd yma wedi disgyblu gweithwyr 65 mewn perthynas â throseddau FCPA, nad oedd 49 ohonynt bellach gyda'r cwmni.

Gadawodd y swyddogion gweithredol hefyd y posibilrwydd y gallai setliadau Ericsson gynnwys gosod monitor annibynnol i oruchwylio diwygiadau cydymffurfiaeth y cwmni.

“Ni allwn fynd i mewn i fanylion… y trafodaethau gyda’r awdurdodau, ond ni fyddai’n syndod pe baem yn gorffen gyda monitro,” meddai Dedullen.

Mae'r cwmni wedi dweud iddo gydweithredu â'r Adran Gyfiawnder ac ymchwiliadau SEC. Gwrthododd llefarydd ar ran y cwmni wneud sylwadau pellach ar y ddarpariaeth.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Sweden

Sylwadau ar gau.