Mae #OLAF yn cloi ymchwiliad yn ymwneud â #JanuszWojciechowski

| Medi 27, 2019

Ar 27 Medi 2019, cwblhaodd OLAF ei ymchwiliad ynghylch cam-drin posibl costau teithio a chynhaliaeth gan Janusz Wojciechowski (Yn y llun), cyn ASE, aelod cyfredol o Lys Archwilwyr Ewrop ac ymgeisydd comisiynydd Gwlad Pwyl. Gorffennodd OLAF yr achos gydag Argymhellion i Senedd Ewrop ar gyfer adennill € 11,243 o Wojciechowski ac i gryfhau ymhellach y rheolau gweinyddol sy'n ymwneud ag ad-dalu costau teithio a thalu lwfansau cynhaliaeth.

Ni wnaed unrhyw argymhellion disgyblu na barnwrol ynghylch Wojciechowski yn bersonol. Ar 20 Gorffennaf 2016, agorodd OLAF ymchwiliad ynghylch cam-drin posibl costau teithio a chynhaliaeth gan Wojciechowski.

Gan weithio mewn cydweithrediad agos â Senedd Ewrop, casglodd ac archwiliodd OLAF sampl sylweddol o hawliadau ad-daliad Wojciechowski a'r dogfennau ategol cyfatebol. Cafwyd hyd i gyfres o anghysondebau yn yr hawliadau ad-daliad. O ganlyniad, sefydlodd OLAF fod swm o € 11,243 wedi'i dalu'n ormodol gan Senedd Ewrop i Wojciechowski yn seiliedig ar ei ddatganiadau teithio a'i ardystiadau presenoldeb.

Mae OLAF yn nodi bod y swm dan sylw eisoes wedi'i dalu'n llawn i Senedd Ewrop gan Wojciechowski. Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF: Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a stopio twyll gyda chronfeydd yr UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, gwlad pwyl

Sylwadau ar gau.