# S & D - Cyfrifoldeb Ewrop yw arwain gweithredu yn yr hinsawdd a chyflymu gweithrediad #SDGs

| Medi 27, 2019
Yr Undeb Ewropeaidd sydd i reoli a sicrhau bod y camau priodol yn cael eu cymryd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Dyma'r neges allweddol a gyflwynwyd gan ddirprwyaeth Sosialwyr a Democratiaid yn Efrog Newydd sydd wedi cymryd rhan weithredol yn Uwchgynhadledd Gweithredu Hinsawdd 2019, Uwchgynhadledd y Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) a'r Ariannu Deialog Lefel Uchel ar gyfer Datblygu.

Ymunodd ASEau S&D, yr is-lywydd sy'n gyfrifol am Fargen Newydd Werdd, Miriam Dalli, cydlynydd pwyllgor datblygu (DEVE), Udo Bullmann, aelod pwyllgor DEVE Marc Tarabella ac aelod pwyllgor yr amgylchedd (ENVI), Javier López. y streic hinsawdd yn Efrog Newydd ac yn aelod-wladwriaethau'r UE, gan fynnu gweithredu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Cynhaliodd y ddirprwyaeth S&D gyfarfodydd â rhanddeiliaid allweddol a chymryd rhan mewn trafodaethau ar sut i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Roedd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig eleni yn cynnwys uwchgynhadledd ar Weithredu Hinsawdd, gyda'r bwriad o alluogi gweithredu Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.

Dywedodd Is-lywydd S&D ar gyfer Bargen Newydd Werdd, Miriam Dalli: “Rhaid i’r UE arwain wrth ymateb i’r argyfwng hinsawdd. Gyda gweinyddiaeth yr UD yn mynd tuag yn ôl ar newid yn yr hinsawdd, a datblygiadau pryderus ym Mrasil ac mewn mannau eraill, rhaid i'r Undeb Ewropeaidd arwain o'r tu blaen.

“Nid oedd yr ymrwymiadau a wnaed yn yr Uwchgynhadledd Gweithredu Hinsawdd yn ddigonol ac rydym yn mynd i wneud popeth o fewn ein gallu i gynyddu ein huchelgais. Mae angen i ni leihau ein hallyriadau yn Ewrop 55% gan 2030 fel y gallwn gyflawni economi carbon niwtral cyn 2050. Bydd hwn yn drawsnewidiad enfawr i'n cymdeithas ac mae'n rhaid i ni sicrhau ei fod yn cael ei wneud mewn ffordd deg a chynaliadwy. "

Dywedodd cydlynydd S&D ar y pwyllgor datblygu, Udo Bullmann: “Er mwyn cyflawni cymdeithasau cyfartal, cynaliadwy a theg, mae angen i Ewrop a gweddill y byd fodloni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Mae'r nodau yn gyffredinol ac yn anwahanadwy: ni allwn sicrhau heddwch os na fyddwn yn atal newid yn yr hinsawdd; ni allwn atal newid yn yr hinsawdd heb fynd i'r afael ag anghydraddoldebau yn ein cymdeithasau. Mae ein grŵp gwleidyddol yn dweud yn uchel ac yn glir bod yn rhaid i’r SDGs arwain popeth y mae’r Comisiwn Ewropeaidd newydd yn ei wneud a sicrhau bod ein polisïau mewnol yn gydlynol â’n polisïau allanol. ”

Mae ASEau S & D yn Efrog Newydd ar gyfer #UNGA ac maen nhw'n dod â'n galwad am weithredu yn yr hinsawdd ac i gyflymu'r broses o weithredu SDGs. Mwy o @Miriamdalli, @UdoBullmann, @marctarabella ac @fjavilopez

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Barn, Grŵp Sosialwyr a'r Democratiaid

Sylwadau ar gau.