Gwladwr #JacquesChirac yn marw yn 86

| Medi 27, 2019

Yn dilyn marwolaeth Jacques Chirac ar 26 Medi yn 86, datganodd Llywydd Plaid y Bobl Ewropeaidd, Joseph Daul: “Gyda thristwch mawr mae II wedi dysgu am farwolaeth cyn-lywydd Gweriniaeth Ffrainc Jacques Chirac Mae fy meddyliau yn mynd yn gyntaf at ei wraig a'i deulu yr wyf yn estyn fy nghydymdeimlad mwyaf diffuant iddynt yn yr eiliadau poenus hyn. "

“Gwladweinydd gwych ac i’r dde yn Ffrainc ffigwr tiwtorial; ym mhen Ffrainc am flynyddoedd 12, gweithredodd Jacques Chirac ddiwygiadau pwysig fel atal gwasanaeth milwrol gorfodol, mabwysiadu'r mandad Arlywyddol pum mlynedd a diwygio pensiwn.

“Fe nododd ei lywyddiaeth gydag eiliadau cryf, fel oedd yn wir yn ystod ei wrthwynebiad i’r ymyrraeth yn Irac yn 2003 a chydnabod cyfrifoldeb gwladwriaeth Ffrainc wrth alltudio Iddewon. Roedd Chirac hefyd yn Ewropeaidd argyhoeddedig yn amddiffyn gweledigaeth Ewrop falch. Mae bob amser wedi gweithio i wydnwch y prosiect Ewropeaidd a deinameg yr injan Franco-Almaeneg.

“Ar nodyn mwy personol, hoffwn gofio ei agosrwydd at y Ffrancwyr ac yn fwy arbennig at ffermwyr a’r byd gwledig. Roedd y sylw hwn i weithwyr y tir yn ganlyniad i'r ffaith ei fod ar ddechrau ei yrfa wleidyddol yn weinidog amaeth.

“Roedd hefyd yn gefnogwr cryf i’r Polisi Amaethyddol Cyffredin. Heddiw, rwyf am goffáu’r dyn y cymerais fy nghamau cyntaf ag ef mewn gwleidyddiaeth ac a roddodd ei hyder imi trwy ganiatáu imi redeg ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd. Heddiw collais fentor a ffrind. Byddaf bob amser yn dwyn atgofion ein cyfeillgarwch a byddaf yn parhau i gael fy arwain gan ei gyngor. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, france

Sylwadau ar gau.