#Poland - Mae Cynllun Juncker yn cefnogi busnesau bach o Wlad Pwyl sydd â'r fargen orau erioed gan Fanc Buddsoddi Ewrop

| Medi 28, 2019

Heddiw lansiodd PKO Leasing, y cwmni prydlesu mwyaf yng Ngwlad Pwyl, y trafodiad gwarantu mwyaf ar farchnad Gwlad Pwyl gyda chefnogaeth Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop a Chynllun Juncker. Gwerthodd y cwmni PLN 2.5 biliwn (€ 575 miliwn) o warantau wedi'u cefnogi gan asedau i gronfa o fuddsoddwyr rhyngwladol, sy'n cynnwys Grŵp EIB, Citi Bank ac eraill. Bydd y trafodiad yn cyfrannu at wella mynediad at gyllid ar gyfer microfusnesau, busnesau bach a chanolig a chwmnïau cap canol Gwlad Pwyl ar draws pob sector. Mae Grŵp EIB yn darparu PLN 1.93bn (€ 446m) i gyd, y mae PLN 640m (€ 148m) wedi'i warantu gan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a Busnesau Bach a Chanolig Elżbieta Bieńkowska: “Bydd y cytundeb hwn yn gwneud gwahaniaeth mawr i filoedd o fusnesau sy'n dod i'r amlwg ac sy'n tyfu yng Ngwlad Pwyl sydd angen cymorth ariannol. O dan Gynllun Juncker, mae mwy na busnesau bach a chanolig Pwylaidd 55,000 eisoes yn elwa o well mynediad at gyllid. Mae cyflogaeth busnesau bach a chanolig yn yr UE ar gynnydd ac mae angen i ni barhau i roi help llaw fel bod y cwmnïau bach hyn yn ffynnu ac yn creu mwy o swyddi. ”

Mae datganiad i'r wasg ar gael yma . Ym mis Medi 2019, mae Cynllun Juncker wedi defnyddio € 433.2 biliwn o fuddsoddiad ychwanegol, gan gynnwys € 18.7bn yng Ngwlad Pwyl. Ar hyn o bryd mae'r Cynllun yn cefnogi busnesau bach a chanolig 972,000 ledled Ewrop.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, gwlad pwyl

Sylwadau ar gau.