Mae #HongKong yn chwilio am gyfleoedd yn Ardal y Bae Mwyaf yng nghanol pwysau masnach, terfysgoedd

| Medi 30, 2019

Mae Hong Kong, fel canolbwynt masnach fyd-eang, wedi bod yn dioddef o’r rhyfel masnach barhaus rhwng China a’r Unol Daleithiau yn ogystal â’r aflonyddwch parhaus yn y rhanbarth, wrth iddo weld ei allforion yn gostwng am naw mis yn olynol. Nod awdurdodau Hong Kong a chynrychiolwyr busnes yw cynyddu effeithlonrwydd logisteg wrth gyflymu integreiddio i Ardal Bae Mwyaf Guangdong-Hong Kong-Macao i ddelio â phwysau ac ansicrwydd allanol, ysgrifennu Chen Qingqing a Song Lin of People's Daily.

Gostyngodd allforion y ddinas 9% ym mis Mehefin a 5.7% ym mis Gorffennaf, ac mae'r sefyllfa wedi bod yn gwaethygu wrth i'r gyfradd ddiweithdra yn y sector masnach godi o 1.9% ar ddechrau'r flwyddyn i 2.4% yn ystod y cyfnod Mehefin-Awst, Hong Kong. Dywedodd yr Ysgrifennydd Ariannol Paul Chan Mo-po, mewn erthygl a gyhoeddwyd ar 22 Medi.

"Mae'n anodd rheoli'r sefyllfaoedd allanol a macro, ond gallem wella ein cystadleurwydd i ddechrau trwy ymgorffori mwy o arloesi a thechnolegau newydd i gynyddu effeithlonrwydd busnes, logisteg a thrafnidiaeth, ”meddai Chan, gan nodi y byddai'r ymdrech hon yn helpu i gynnal manteision tymor hir i Hong. Kong fel canolbwynt llongau a masnach fyd-eang.

Yn 2018, cyfanswm cyfanswm allforion nwyddau Hong Kong oedd HK $ 4.16 triliwn ($ 530 biliwn) tra bod mewnforion nwyddau yn gyfanswm o HK $ 4.72tn, yn ôl data swyddogol.

Roedd y sector masnach allanol, ynghyd â masnach gyfanwerthu a manwerthu, yn cyfrif am 21.5% o gyfanswm y CMC yn 2017.

Fel economi allanol, mae Hong Kong wedi bod yn gweithio’n weithredol gyda dinasoedd yn Ardal y Bae Fwyaf, a fydd yn gwella ei safle fel canolfan drafnidiaeth a masnach ryngwladol ymhellach, meddai dadansoddwyr.

"Byddwn yn adeiladu canolfan logisteg lefel uchel ym Maes Awyr Rhyngwladol Hong Kong, a fydd y warws logisteg trydydd-fwyaf yn Hong Kong, a disgwylir iddo weithredu gan 2023, ”meddai Chan, gan nodi bod yr awdurdod hefyd yn astudio canolfan post awyr yn y maes awyr a chyflwyno offer datblygedig i gynyddu ei effeithlonrwydd.

Yn bwysicach fyth, mae Hong Kong wedi bod yn gweithio’n weithredol gyda swyddfeydd tollau mewn dinasoedd yn ardal y Bae, gan gynnwys Zhuhai, Talaith Guangdong De Tsieina, nododd.

"Bydd data mawr a thechnolegau deallusrwydd artiffisial, lle rydym yn cydweithredu â thollau ar-lein Zhuhai i ddadansoddi gwybodaeth logistaidd a gwella effeithlonrwydd clirio, yn helpu busnesau bach a chanolig i fachu cyfleoedd o dan y Fenter Belt a Road (BRI), ”meddai Chan.

Mwy o gyfleoedd

Mae aflonyddwch parhaus yn Hong Kong wedi lleihau ei ragolygon busnes, yn enwedig ar ôl i brotestwyr radical dargedu hybiau trafnidiaeth mawr a pharlysu maes awyr Hong Kong, gan frifo ei enw da fel canolbwynt busnes solet.

Mae’r aflonyddwch wedi cael effaith negyddol ar gydweithrediad rhwng mentrau o Hong Kong a thir mawr Tsieineaidd, meddai Su Jinzhan, llywydd Shenzhen Risheng Ecological Tech, cwmni technoleg uchel tirlunio. y Global Times.

Ond bydd yr effaith yn mynd heibio, nododd Su, gan ychwanegu y gallai mentrau yn Hong Kong, gyda chydnabyddiaeth well o farchnadoedd tramor, weithredu fel pont i gysylltu a helpu cwmnïau tir mawr i fynd dramor.

Roedd masnach rhwng y tir mawr a Hong Kong yn cyfrif am 6.7 y cant o gyfanswm masnach allanol y tir mawr yn 2018, ac arhosodd Hong Kong yn chweched partner masnachu mwyaf y tir mawr a'r pedwerydd cyrchfan allforio fwyaf.

Dywedodd Zhuang Rui, dirprwy ddeon Sefydliad Economeg Rhyngwladol y Brifysgol Busnes ac Economeg yn Beijing, nad yw allforion plymio Hong Kong yn adlewyrchu rhyfel masnach Tsieina-UD yn unig ond hefyd uwchraddio diwydiannol Tsieina.

Yn ogystal, mae aflonyddwch parhaus wedi niweidio disgwyliadau diogelwch tuag at Hong Kong, yn ogystal â'i weithrediadau hedfan a busnes. Bydd y ffactorau hyn yn cynyddu pwysau ar i lawr ar allforion Hong Kong, meddai Zhuang.

O ystyried y sefyllfa hon, bydd cydweithredu cynyddol â'r tir mawr yn creu momentwm economaidd newydd ar gyfer Hong Kong a synergeddau rhanbarthol.

"Yn enwedig o dan fframwaith y BRI, mae angen i Hong Kong fachu ar y cyfle gwych a gweithredu fel pont ar gyfer masnach a buddsoddiad rhwng y tir mawr a gwledydd a rhanbarthau sy'n ymwneud â'r BRI, ”meddai Zhuang.

Mae gan fentrau Hong Kong wasanaethau proffesiynol datblygedig a all ategu manteision y tir mawr mewn buddsoddiadau yng ngwledydd BRI, meddai Zhuang - er enghraifft, prosiect buddsoddi yn Nepal a oroesodd ddaeargryn treisgar, a oruchwyliwyd gan fenter yn Hong Kong.

Cynsail cyffredinol twf economaidd a masnach yw Hong Kong yn cynnal rheolaeth y gyfraith, nododd Zhuang.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU

Sylwadau ar gau.