Mae asesiad risg #5G yr UE yn agosáu at gael ei gwblhau

| Hydref 4, 2019

Datgelodd llywydd y Ffindir, Sauli Niinistö, asesiad risg o systemau 5G sydd â'r nod o esgor ar ddull diogelwch cyffredin ar gyfer aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd (UE) a fydd yn lapio o fewn pythefnos.

Yn ystod cynhadledd i’r wasg gydag Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump, dywedodd Niinistö y bydd yr asesiad yn helpu i benderfynu “pa fath o offer sydd eu hangen arnom i amddiffyn ein hunain”.

Mae mwyafrif yr aelod-wladwriaethau cyflwyno gwerthusiadau diogelwch unigol ym mis Gorffennaf; yn wreiddiol, gosodwyd asesiad a chynllun bloc-eang i'w gwblhau erbyn 1 Hydref.

Cyffyrddodd Trump â phartneriaeth rhwng yr Unol Daleithiau a’r Ffindir “er mwyn sicrhau diogelwch rhwydweithiau 5G,” gan ychwanegu “mae’n hanfodol ein bod yn defnyddio darparwyr technoleg, cydrannau a chadwyni cyflenwi diogel a dibynadwy”.

Ond nododd Niinistö y gallai agwedd yr Unol Daleithiau tuag at ddiogelwch 5G “fod ychydig yn wahanol” i un yr UE gan fod cit Huawei yn llawer mwy cyffredin mewn rhwydweithiau Ewropeaidd.

Parhaodd swyddogion yr Unol Daleithiau i bwyso ar gynghreiriaid i beidio â defnyddio offer Huawei, gyda’r Ysgrifennydd Gwladol Michael Pompeo yn rhybuddio y bydd yn rhaid i’r wlad wneud “rhai penderfyniadau anodd iawn” ynglŷn â rhannu gwybodaeth gyda’r Eidal os yw gweithredwyr y wlad yn ei chynnwys yn eu rhwydweithiau.

Ychwanegodd na fydd yr Unol Daleithiau yn “aberthu diogelwch cenedlaethol America i roi ein gwybodaeth mewn man lle mae risg y gallai gwrthwynebwyr neu Blaid Gomiwnyddol China gael mynediad at hynny.”

Roedd rhybuddion tebyg yn flaenorol a roddwyd i'r Almaen, Hwngari, Canada a Gwlad Pwyl.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Ffindir, telegyfathrebiadau

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith