Mae Johnson yn gofyn i Macron Ffrainc 'wthio ymlaen' ar #Brexit

| Hydref 7, 2019

Anogodd Boris Johnson Arlywydd Ffrainc, Emanuel Macron (yn y llun) i “wthio ymlaen” i sicrhau bargen Brexit a dywedodd wrtho na ddylid denu’r UE i’r gred anghywir y byddai’r DU yn aros yn y bloc ar ôl 31 Hydref, swyddfa prif weinidog Prydain Dywedodd, yn ysgrifennu Paul Sandle.

Trafododd Johnson ei gynnig Brexit, sydd wedi derbyn derbyniad cŵl ym Mrwsel, gyda Macron a Phrif Weinidog Portiwgal, Antonio Costa, ddydd Sul.

“Dyma’r cyfle i gael bargen: bargen sy’n cael ei chefnogi gan seneddwyr a bargen sy’n cynnwys cyfaddawdu ar bob ochr,” meddai un o uwch ffynonellau llywodraeth Prydain ddydd Sul (6 Hydref).

“Mae’r DU wedi gwneud cynnig mawr, pwysig ond mae’n bryd i’r Comisiwn ddangos parodrwydd i gyfaddawdu hefyd. Os na, bydd y DU yn gadael heb fargen. ”

Gyda dyddiad cau Hydref 31 yn agosáu, mae Johnson wedi dweud yn gyson na fydd yn gofyn am oedi arall i Brexit, ond hefyd pan ofynnir iddo am ddeddfwriaeth sy’n ei orfodi i ofyn am un os na chytunwyd ar fargen tynnu’n ôl gan 19 Hydref, mae wedi dweud na fydd yn gwneud hynny. torri'r gyfraith.

Nid yw wedi egluro'r gwrthddywediad ymddangosiadol yn ei sylwadau.

Gyda dim ond 24 ddiwrnodau cyn y bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr UE, mae dyfodol Brexit, ei symudiad geopolitical mwyaf arwyddocaol ers yr Ail Ryfel Byd, yn ansicr. Gallai adael gyda bargen neu heb un - neu beidio â gadael o gwbl.

Mae'r ddwy ochr yn lleoli eu hunain i osgoi beio am oedi neu Brexit dim bargen afreolus.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, france, UK

Sylwadau ar gau.