Y Comisiwn yn lansio rhifyn newydd o #CulturalAndCreativeCitiesMonitor 2019

| Hydref 8, 2019

Heddiw (8 Hydref), rhyddhaodd y Comisiwn Ewropeaidd ail argraffiad ei Monitor Dinasoedd Diwylliannol a Chreadigol, offeryn a ddyluniwyd i feincnodi a hybu potensial creadigol a diwylliannol dinasoedd Ewropeaidd, sy'n hanfodol i sbarduno twf economaidd a chydlyniant cymdeithasol. Ar ôl llwyddiant yr argraffiad cyntaf yn 2017, mae datganiad 2019 yn cyflwyno portread wedi'i ddiweddaru o gyfoeth diwylliannol a chreadigol Ewrop mewn sampl estynedig o ddinasoedd 190 yng ngwledydd 30, gan gynnwys Norwy a'r Swistir.

Cafodd y Monitor ei greu gan y Canolfan Ymchwil ar y Cyd, gwasanaeth gwyddoniaeth a gwybodaeth y Comisiwn, ac mae offeryn ar-lein wedi'i ailwampio yn ei le sy'n galluogi dinasoedd i ychwanegu eu data eu hunain i gael sylw a meincnodi mwy manwl. Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid, Chwaraeon Tibor Navracsics, sy'n gyfrifol am y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd: “Profodd rhifyn cyntaf y Monitor Dinas Diwylliannol a Chreadigol i fod yn llwyddiant, gan alluogi dinasoedd ledled Ewrop i hybu datblygiad trwy harneisio eu asedau diwylliannol. Rwy’n hyderus y bydd yr ail argraffiad estynedig yr un mor ddefnyddiol i awdurdodau dinas, y sectorau diwylliannol a chreadigol, a’r dinasyddion eu hunain. Mae'r monitor yn enghraifft wych o sut y gall y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd rymuso llunwyr polisi a helpu i wella ansawdd bywyd dinasyddion trwy offer concrit sy'n seiliedig ar dystiolaeth. "

Mae'r Monitor yn cefnogi polisi'r UE ar ddiwylliant: roedd yn sail i'r asesiad effaith economaidd sy'n sail i'r 2018 'Agenda Ewropeaidd Newydd ar gyfer Diwylliant', ac mae'n un o'r gweithredoedd a gynhwysir yn y 'Fframwaith Ewropeaidd ar gyfer Gweithredu ar Dreftadaeth Ddiwylliannol ' i helpu i sicrhau bod y Blwyddyn Ewropeaidd Treftadaeth Ddiwylliannol 2018 yn cael effaith barhaol. Wedi'i lansio ym mis Gorffennaf 2017, mae'r Monitor Dinasoedd Diwylliannol a Chreadigol yn defnyddio gwybodaeth feintiol ac ansoddol i fesur potensial diwylliannol a chreadigol dinasoedd. Disgwylir i'r monitor gael ei ddiweddaru bob dwy flynedd.

A Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb ac Taflenni ffeithiau gwlad 28 gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.