Comisiynydd Arias Cañete yn Costa Rica ar gyfer deialog gweinidogol cyn #UNClimateConference

| Hydref 8, 2019

Cyn cynhadledd hinsawdd nesaf y Cenhedloedd Unedig (COP25) i'w chynnal yn Santiago de Chile ar 2-13 Rhagfyr 2019, Comisiynydd Gweithredu Hinsawdd ac Ynni Miguel Arias Cañete (Yn y llun) yn cymryd rhan mewn deialog weinidogol ar newid yn yr hinsawdd o'r enw 'cyn-COP' yn Costa Rica ar 8-10 Hydref.

Bydd Gweinidogion yn trafod materion allweddol ar agenda'r COP25 sydd ar ddod yn Santiago, Chile o 2-13 Rhagfyr, gan gynnwys marchnadoedd carbon rhyngwladol, yr eitem olaf sy'n weddill o'r 'llyfr rheolau' ar gyfer gweithredu Cytundeb Paris y cytunwyd arno y llynedd yn COP24 yn Katowice. Bydd trafodaethau gweinidogol a digwyddiadau eraill hefyd yn ymdrin â phynciau fel colled a difrod o effeithiau newid yn yr hinsawdd, rhyw a newid yn yr hinsawdd, a rôl dinasoedd, datrysiadau ar sail natur a chefnforoedd wrth weithredu yn yr hinsawdd.

Mae'r UE wedi bod yn falch o ddarparu cefnogaeth ariannol i'r COP, y cyn-COP a llawer o fuddsoddiadau mewn gweithgareddau carbon isel a gwydn yn yr hinsawdd yn rhanbarth America Ladin, trwy EUROCLIMA +. Daw'r cyfarfod yn sgil yr Uwchgynhadledd Gweithredu Hinsawdd a gynullwyd gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, ar 23rd Medi i hybu uchelgais hinsawdd fyd-eang a chyflymu camau i weithredu Cytundeb Paris yn gyflym. Yn yr uwchgynhadledd, yr UE ailddatganwyd ei ymrwymiad i uchelgais hinsawdd carlam. Yr UE yw'r economi fawr gyntaf i roi a fframwaith sy'n rhwymo'n gyfreithiol i gyflawni ei addewidion o dan Gytundeb Paris ac mae'n llwyddo i drawsnewid tuag at economi allyriadau isel, gyda'r bwriad o gyrraedd niwtraliaeth hinsawdd gan 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Arias Cañete: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn parhau i arwain ar weithredu yn yr hinsawdd trwy gyflawni ein hymrwymiadau gartref a pharhau i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol i godi uchelgais fyd-eang a chyflymu gweithredu. Yn Santiago, rydym wedi ymrwymo i sicrhau canlyniad cadarn ar y bennod sy'n weddill o farchnad rheolau Katowice. Nid oes amser i golli i sicrhau bod Cytundeb Paris yn cael ei weithredu'n llawn ac yn gyflym. Mae’r mudiad hinsawdd ledled y byd yn alwad i weithredu i bob un ohonom, ac mae Ewrop yn ateb yr alwad hon. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cenhedloedd Unedig

Sylwadau ar gau.