#EndTheCageAge - Mae cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE yn uno i ddathlu llwyddiant Menter Dinasyddion Ewrop #ECI

| Hydref 8, 2019

Heddiw (8 Hydref) daeth cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE ynghyd ym Mrwsel - calon yr UE - i ddathlu diwedd Menter Dinasyddion Ewropeaidd hanesyddol (ECI) ac anfon neges gref a chlir at Gomisiwn yr UE a'r Cyngor. o'r UE.

Ymunodd Aelodau Senedd Ewrop (ASEau) a Dinasyddion yr UE â thosturi mewn Ffermio’r Byd a chynrychiolwyr Sefydliadau Anllywodraethol eraill i ddathlu cau ECI End the Cage Age, a enillodd lofnodion 1,617,405, gan greu hanes ar gyfer fferm. anifeiliaid.

Digwyddodd y digwyddiad yng nghalon ardal yr UE ym Mrwsel, yn yr esplanade gyferbyn â chylchfan Schuman a rhwng adeiladau Cyngor yr UE a Chomisiwn yr UE. Ode to the Pig, roedd cerflun 10-metr trawiadol o fochyn yn neidio i ryddid yn cael ei arddangos, tra dangoswyd fideos ac areithiau ar ddwy sgrin o fewn llinell llygad adeiladau'r Comisiwn UE a Chyngor yr UE. Yn ogystal, gosodwyd baner gylchol 18-metr gyda'r neges “Ar gyfer anifeiliaid, ffermio cewyll diwedd”, yng nghanol cylchfan Schuman, i'w gweld o'r holl adeiladau cyfagos a cherddwyr ar y gylchfan. Rhannodd y mynychwyr luniau a straeon ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #EndTheCageAge yn cyfleu negeseuon dathlu, penderfyniad a gobaith.

Traddododd cynrychiolwyr cyrff anllywodraethol areithiau angerddol ar arwyddocâd yr ECI hwn ar gyfer anifeiliaid fferm a dinasyddion yr UE, yn ogystal ag ar ymdrech gydweithredol anhygoel dros gyrff anllywodraethol 170. “Fe wnaethon ni hynny! Daeth pob un ohonom ynghyd, fel ffrindiau, fel cymrodyr, fel eiriolwyr anifeiliaid. Ac rydych chi'n gwybod beth - fe wnaethon ni guro'r system - fe wnaethon ni gael y cyfandir i sefyll i fyny, i ddweud na wrth gewyll.

“Flwyddyn yn ôl, roeddem yn ystyried ymgymryd â her; ECI i roi diwedd ar gewyll ar gyfer anifeiliaid fferm. Nid yw hyn yn drefn fer, gan fod y mwyafrif o ECIs yn y gorffennol wedi methu, ”meddai Philip Lymbery, Prif Swyddog Gweithredol Compassion in World Farming. “Nid yw’r gwaith caled yn dod i ben yma - nawr rhaid i ni wneud i’r ECI hwn gyfrif, trwy waith eirioli a deddfwriaeth.”

Dywedodd Martina Stephany, cyfarwyddwr anifeiliaid fferm a maeth yn Four Paws: “Mae'r ECI hwn wedi dangos bod dinasyddion Ewropeaidd yn poeni llawer am yr hyn sy'n digwydd yn y diwydiant da byw. Maent yn sefyll gyda sefydliadau o wahanol wledydd a chefndiroedd, wedi'u huno y tu ôl i'r nod i Ddiweddu Oes y Cawell. Byddwn yn sicrhau y bydd eu llais yn cael ei glywed. Heddiw gwnaeth y mudiad hwn hanes, ond ni fyddwn yn gorffwys nes i ni gyrraedd ein nod a gwahardd cewyll ledled Ewrop. ”

Parhaodd ASEau trwy bwysleisio pwysigrwydd ECI Diwedd yr Oes Cage a sut mae ei ganlyniad yn mynnu i Sefydliadau’r UE bod yr amser i weithredu ar unwaith.

Dywedodd Eleonora Evi, ASE, is-lywydd yr Intergroup Lles Anifeiliaid a chyd-gadeirydd y Gweithgor Heb Gewyll: “Heddiw rydym yn dathlu cyflawniad sydd wedi torri record. Mae dros 1.6 miliwn o ddinasyddion o bob rhan o Ewrop wedi dweud yn uchel ac yn glir: Rydyn ni eisiau anifeiliaid allan o gewyll nawr! Ynghyd ag ASEau eraill, byddwn yn sicrhau bod y Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi’r gorau i anwybyddu gofynion ei ddinasyddion, a’i fod yn gwahardd cewyll mewn ffermio. ”

“Mae’r UE yn honni bod ganddo’r safonau lles anifeiliaid uchaf yn y byd, ond mae’n dal i gloi anifeiliaid mewn cewyll. Mae cannoedd o filiynau o anifeiliaid fferm yn yr UE yn dioddef yn ddyddiol, yn methu â mynegi eu hymddygiad naturiol ”, meddai Anja Hazekamp, ​​ASE, llywydd yr Intergroup Lles Anifeiliaid a chyd-gadeirydd y Gweithgor Di-Cage. “Mae'n hen bryd i'r UE ymuno â'r ganrif 21st. Rhaid i artaith y bodau diniwed, ymdeimladol hyn ddod i ben, unwaith ac am byth. ”

Un o agweddau mwyaf emosiynol y dydd oedd y foment y traddododd Angelina Berlingò, dinesydd o’r Eidal, ei haraith yn cynrychioli mwy na 1.6 miliwn o Ddinasyddion yr UE. Ymgyrchodd dros yr ECI a chasglodd fwy na llofnodion digidol a phapur 2,000 ar eu pennau eu hunain. “Mae wedi bod yn daith bersonol wych i fod yn rhan o lwyddiant cyffredinol yr ymgyrch”, meddai Angelina. “Mae canlyniad y ddeiseb hon yn dod â gobaith am fyd gwell i anifeiliaid dynol ac anifeiliaid nad ydyn nhw'n ddynol. Rydw i yma heddiw i weiddi unwaith eto: Diwedd Oes y Cawell! ”

Mwy am ECI Diwedd yr Oes Gawell

Caeodd ECI End the Cage Age ar 11 Medi, 2019, ar ôl ennill dros 1.6 miliwn o lofnodion yn ystod cyfnod o 12-mis. Mae hyn yn nodi un o'r diwrnodau mwyaf arwyddocaol i anifeiliaid fferm a welodd y byd erioed.

Nod yr ECI Diwedd yr Oes Cage yw dod â'r defnydd o gewyll ar gyfer anifeiliaid fferm ledled Ewrop i ben. Mae dros 300 miliwn o foch, ieir, cwningod, hwyaid, soflieir a lloi yn cael eu carcharu mewn cewyll ledled yr UE. Mae'r mwyafrif o gewyll yn ddiffrwyth, yn gyfyng, ac yn gwrthod lle i'r anifeiliaid symud yn rhydd neu fynegi eu hymddygiad naturiol. Mae cewyll yn greulon ac yn gwbl ddiangen.

Diwedd Oes y Cage Mae ECI wedi bod yn ymdrech gydweithredol, lle ymunodd Tosturi mewn Ffermio’r Byd â chyrff anllywodraethol 170 o bob rhan o Ewrop. Ffurfiodd grwpiau amgylcheddol, hawliau defnyddwyr ac amddiffyn anifeiliaid glymblaid eang i rali dinasyddion o bob cornel o'r cyfandir. Dyma'r tro cyntaf mewn hanes i'r nifer hon o sefydliadau Ewropeaidd ddod at ei gilydd ar gyfer anifeiliaid fferm.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Lles anifeiliaid, EU, Fenter Dinasyddion Ewropeaidd ', Fenter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI), Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.