Ymladd #Terfysgaeth ar-lein: Fforwm Rhyngrwyd yr UE wedi ymrwymo i Brotocol Argyfwng ledled yr UE

| Hydref 8, 2019

Ddoe (7 Hydref), mae cyfranogwyr Fforwm Rhyngrwyd 5th yr UE, a gynhaliwyd gan y Comisiynwyr Avramopoulos a King, wedi ymrwymo i Brotocol Argyfwng yr UE - ymateb cyflym i gynnwys lledaeniad firaol cynnwys eithafol terfysgol a threisgar ar-lein.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau a darparwyr gwasanaeth ar-lein, gan gynnwys Facebook, Twitter, Google, Microsoft, Dropbox, JustPaste.it a Snap wedi ymrwymo i weithio gyda'i gilydd yn wirfoddol o fewn y fframwaith a nodwyd gan y Protocol Argyfwng, wrth sicrhau data cryf amddiffyniadau a hawliau sylfaenol.

Trafododd Fforwm Rhyngrwyd yr UE hefyd y cynnydd cyffredinol a wnaed o ran sicrhau bod cynnwys terfysgol yn cael ei ddileu ar-lein ers ei gyfarfod diwethaf ym mis Rhagfyr 2018 yn ogystal â sut i gryfhau cydweithredu ar heriau eraill, megis camfanteisio'n rhywiol ar blant ar-lein.

Dywedodd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos: “Ers i mi lansio Fforwm Rhyngrwyd yr UE bedair blynedd yn ôl, mae wedi mynd o nerth i nerth, gan gynnig fframwaith effeithiol i aelod-wladwriaethau a llwyfannau ar-lein i weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â chynnwys terfysgol ar-lein. Rydym wedi llwyddo i adeiladu perthynas gref o ymddiriedaeth a chyd-ddealltwriaeth â'r llwyfannau rhyngrwyd. Rwy'n falch gyda'r cynnydd rydyn ni'n ei wneud a'r canlyniadau rhyfeddol rydyn ni wedi'u cyflawni. Rydym yn mynd â'r cydweithrediad hwn gam arall ymhellach gyda Phrotocol Argyfwng yr UE. Gyda hyn, byddwn yn barod i weithredu’n gyflym, yn effeithiol ac mewn ffordd fwy cydgysylltiedig i atal lledaenu cynnwys terfysgol. ”

Ychwanegodd Comisiynydd yr Undeb Diogelwch, Julian King: “Roedd y digwyddiadau yn Seland Newydd yn gynharach eleni yn ein hatgoffa’n llwyr fod cynnwys terfysgol yn lledaenu ar-lein ar gyflymder aruthrol. Er y gallai ein hymateb fod yn gyflym, nid yw'n ddigon cyflym. Ymateb yr UE yw’r Protocol i gynnwys y hafoc a grëwyd gan ddigwyddiadau o’r fath - mewn ffordd gydlynol. ”

Mae'r llawn Datganiad i'r wasg a Taflen ffeithiau gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Radicalization, Terfysgaeth

Sylwadau ar gau.