Novaport Poised i elwa ar Ryddfrydoli Nascent Rwsia ar Awyr

| Hydref 8, 2019

Disgwylir i awyr Rwsia glirio ar gyfer cwmnïau hedfan tramor. Am gyhyd wedi ei ddal gan bolisïau ynysu, mae diwydiant hedfan Rwsia yn dechrau dangos arwyddion calonogol o fywyd. Gallai rhyddfrydoli rhannol wedi'i gynllunio o awyr y wlad ar gyfer cwmnïau hedfan tramor ddod â Rwsia yn unol â lefel y rhyddid a fwynhawyd am ddegawdau ym meysydd awyr Gorllewin a Chanol Ewrop a gweld naid yn nifer y cwmnïau hedfan tramor sy'n hedfan yn ôl ac ymlaen.

Ddiwedd mis Medi, rhoddodd y dirprwy brif weinidog Maxim Akimov, sy’n goruchwylio diwydiant trafnidiaeth y wlad, ei gefnogaeth i faes awyr Pulkovo St Petersburg gael hawliau newydd o dan drefn yr Awyr Agored, gan ganiatáu “seithfed hediad rhyddid,” a fyddai’n caniatáu i gwmnïau hedfan tramor wneud hynny hedfan i St Petersburg o unrhyw wlad, nid dim ond eu man cofrestru. Mae gan bedwar maes awyr arall yn Rwsia eisoes hawliau traffig “pumed rhyddid”, sy'n rhoi hawl i gwmnïau hedfan fynd ar deithwyr wrth arosfan yn ystod hediad rhwng eu gwlad wreiddiol a thrydedd wlad. O'r rhain, mae dau yn ymddangos yn stabl Novaport, un o'r gweithredwyr meysydd awyr rhanbarthol mwyaf a datblygodd gyflymaf yn Rwsia.

Mae'n anochel y bydd mwy o awyr ryddfrydol yn mynnu gwell seilwaith maes awyr i gyfateb a darparu ar gyfer galw cynyddol. Gan frolio meysydd awyr 16 yn ei rwydwaith trawiadol ar draws daearyddiaeth helaeth a llu o barthau amser Rwsia, mae Novaport mewn sefyllfa eithriadol o dda i gefnogi rhyddfrydoli hedfan eginol y wlad ac ailwampio seilwaith uchelgeisiol.

Yn 2016, cafodd Novaport gyfran reoli ym maes awyr Kaliningrad. Fe wnaeth yr ailwampio cynhwysfawr ac ailadeiladu graddfa fawr ei derfynfa deithwyr, gan gynyddu ei faint o 12 i 40 mil metr sgwâr, baratoi'r ffordd i'r maes awyr ddod yn elfen allweddol o'r system drafnidiaeth ar gyfer rhanbarth mwyaf gorllewinol Rwsia.

Yn buddsoddi yn Novaport a sector meysydd awyr Rwsia mae Meridian Capital Limited, y cwmni buddsoddi rhyngwladol sydd â’i bencadlys yn Hong Kong gyda phortffolio buddsoddi amrywiol yn rhychwantu nwyddau defnyddwyr, eiddo tiriog, lletygarwch, seilwaith ac adnoddau naturiol. Mae Meridian Capital a'i gyfranddalwyr yn berchen ar 50% o'r maes awyr ochr yn ochr â chyd-berchennog Gorfforaeth AEON.

Yevgeniy Feld, eglurodd pennaeth sefydlu Meridian Capital arwyddocâd Novaport fel “buddsoddiad blaenllaw yn ein portffolio byd-eang yn Meridian Capital Limited. Rydym yn hynod gefnogol i ryddfrydoli parhaus awyr Rwsia. Mae Novaport yn parhau i neilltuo adnoddau sylweddol i foderneiddio seilwaith maes awyr rhanbarthol ac yn credu bod yr effaith bosibl ar ddatblygiad economaidd yn enfawr. Yr ymrwymiad eithriadol i wella effeithlonrwydd a chodi safonau gan ein partner a'n cydberchennog Gorfforaeth AEON yn sicrhau y bydd Novaport yn parhau i ddangos twf trawiadol ac yn aros wrth galon ymdrechion i wella meysydd awyr Rwsia a chysylltedd rhanbarthol ”.

Mae ymrwymiad Rwsia i Awyr Agored, a chyflwyno cynllun e-fisa symlach mewn lleoliadau allweddol fel Kaliningrad, yn golygu bod Novaport mewn sefyllfa eithriadol i ddarparu ar gyfer unrhyw ffyniant yn nifer y teithwyr yn y dyfodol. Os, a phryd, mae Gweinyddiaeth Drafnidiaeth Rwseg yn cymeradwyo cynnig maes awyr Pulkovo, mae'r posibiliadau ar gyfer ehangu yn ymddangos yn ddiddiwedd.

Ym mis Rhagfyr 2018, mae gan Novaport gyfran ecwiti mawr ym meysydd awyr rhanbarthol 14 ar draws Ffederasiwn Rwsia: Novosibirsk, Chelyabinsk, Volgograd, Tomsk Astrakhan, Chita, Tyumen, Perm, Murmansk, Kemerovo, Kaliningrad, Mineralnye Vody, Ulan-Ude, Vladikavkaz. yn berchen ar fuddiannau lleiafrifol (48-49%) ym meysydd awyr Barnaul a Stavropol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Rwsia

Sylwadau ar gau.