Ailddechrau gwrandawiad y Comisiynydd-ddynodedig Janusz #Wojciechowski

| Hydref 8, 2019
Janusz Wojciechowski (Gwlad Pwyl)Ailddechrau gwrandawiad Janusz Wojciechowski (Gwlad Pwyl)

Ailddechreuodd y Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig ddydd Mawrth (8 Hydref) wrandawiad 1 Hydref ymgeisydd Gwlad Pwyl ar gyfer y portffolio amaeth, Janusz Wojciechowski (yn y llun).

Cyfarfu cydgysylltwyr grwpiau gwleidyddol o'r pwyllgor yn syth ar ôl y gwrandawiad i asesu perfformiad Wojciechowski, y Comisiynydd-ddynodedig.

Mynnu gweithredoedd pendant ar gyfer ffermio a ffermwyr yr UE

Rhaid i ffermwyr Ewropeaidd gael gwell cefnogaeth i gynyddu eu mantais gystadleuol a chaniatáu iddynt barhau i ddarparu cyflenwad diogel o fwyd iach o ansawdd uchel i 500 miliwn o ddinasyddion yr UE, meddai Mr Wojciechowski ar ddechrau ei wrandawiad 90-munud a ailafaelwyd. Mae hyn yn gofyn am gyllid priodol, ychwanegodd, gan addo ymladd am gyllideb gref ar gyfer y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Gwnaeth ymrwymiad hefyd i gau'r bwlch rhwng taliadau i ffermwyr o fewn ac ymhlith aelod-wladwriaethau.

Holodd ASEau y Comisiynydd-ddynodedig unwaith eto am ei farn ar ddiwygio polisi fferm yr UE yn barhaus ac a oedd yn ystyried cyflwyno cynigion deddfwriaethol newydd. Gofynasant iddo hefyd sut y mae'n bwriadu hybu perfformiad amgylcheddol y PAC, i helpu i gynyddu nifer y ffermwyr ifanc yn yr UE, i ymladd crynodiad tir ac i sicrhau bod taliadau uniongyrchol yn cyrraedd ffermwyr dilys.

Roedd yr aelodau eisiau gwybod sut mae'r Comisiynydd-ddynodi cynlluniau i wrthsefyll mesurau amddiffynol gwledydd tramor, i ariannu mesurau sy'n gysylltiedig â'r farchnad, a sut i sicrhau nad yw ffermwyr yr UE a safonau amddiffyn defnyddwyr yr UE yn dioddef unrhyw niwed o fargeinion masnach rydd. .

Gallwch wylio'r recordiad fideo o'r gwrandawiad llawn yma ac yma .

Y camau nesaf

Yn seiliedig ar argymhellion y pwyllgorau, bydd Cynhadledd yr Arlywyddion yn penderfynu ar 17 Hydref a yw'r Senedd wedi derbyn digon o wybodaeth i ddatgan bod proses y gwrandawiad wedi cau. Os felly, bydd y cyfarfod llawn yn pleidleisio a ddylid ethol y Comisiwn yn ei gyfanrwydd ar 23 Hydref ai peidio, yn Strasbwrg.

Cefndir

Lansiwyd gwrandawiad Janusz Wojciechowski yn y Pwyllgor Amaethyddiaeth ar 1 Hydref. Yn dilyn gwerthuso ei berfformiad, anfonodd cydgysylltwyr grwpiau gwleidyddol yn y pwyllgor saith cwestiwn arall yn ysgrifenedig i Mr Wojciechowski. Yn dilyn yr asesiad o'i atebion ysgrifenedig ddydd Llun, fe ofynnon nhw i Gynhadledd Llywyddion y Senedd (Llywydd yr EP ac arweinwyr grwpiau gwleidyddol yn y Tŷ) am ganiatâd i ailafael mewn gwrandawiad Mr Wojciechowski. Cafodd y cais ei dynnu'n wyrdd y bore yma.

Cadeiriwyd y gwrandawiad gydag ASEau Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig gan Norbert Lins (EPP, DE). Cymerodd aelodau o Bwyllgor cysylltiedig yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd ran yn y gwrandawiad hefyd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.