Mae #EIB yn croesawu adroddiad ar gyllid datblygu Ewropeaidd

| Hydref 9, 2019

Mae Llywydd Banc Buddsoddi Ewrop, Werner Hoyer, wedi croesawu cyhoeddi’r adroddiad gan y Wise Persons Group ar bensaernïaeth ariannol Ewrop ar gyfer datblygu ac wedi cadarnhau sut y byddai cynigion ar gyfer Banc Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn mynd i’r afael â bylchau buddsoddi systematig a nodwyd gan yr adroddiad.

“Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn croesawu’r adroddiad gan y Wise Persons Group. Mae'n cadarnhau'r rôl bwysig y mae Grŵp EIB yn ei chwarae wrth gyflawni polisïau'r UE y tu allan i'r Undeb. Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith mai sefydlu is-gwmni datblygu yn yr EIB yw’r opsiwn mwyaf ymarferol yn wleidyddol ac yn ariannol i fynd i’r afael â bylchau systemig yn y bensaernïaeth cyllid datblygu Ewropeaidd. ”Meddai Werner Hoyer, llywydd Banc Buddsoddi Ewrop.

Cynnig EIB ar gyfer is-gwmni cyllid datblygu pwrpasol

Mae'r adroddiad newydd yn argymell tri opsiwn i symleiddio gweithgaredd cyllid datblygu'r Undeb Ewropeaidd y tu allan i Ewrop a chryfhau cefnogaeth ar gyfer cyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

“Fe ddylen ni nawr ganolbwyntio ar sicrhau canlyniadau yn gyflym. Dyna pam mae'r EIB wedi cynnig is-gwmni datblygu EIB pwrpasol i gryfhau sefydliad sefydliadol yr UE, Banc Datblygu Cynaliadwy Ewrop (EBSD). Fel strwythur pwrpasol, gall EBSD gryfhau ffocws datblygu'r EIB, gyda chyfraniad cryfach gan y Comisiwn Ewropeaidd, EEAS, Senedd Ewrop, aelod-wladwriaethau a'u Sefydliadau Hyrwyddo Cenedlaethol ac asiantaethau datblygu. Yr hyn a gynigiwn yw dull modiwlaidd, gan ddechrau EBSD fel strwythur pwrpasol o fewn yr EIB, a all sicrhau buddion uniongyrchol a gweladwy heb adnoddau ariannol ychwanegol sylweddol, ”ychwanegodd yr Arlywydd Hoyer.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae'r EIB wedi datblygu cynigion manwl ar gyfer is-gwmni cyllid datblygu pwrpasol, Banc Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy. Bwriad hyn yw cryfhau ffocws datblygu'r EIB, defnyddio'r adnoddau presennol a chynyddu ymgysylltiad â rhanddeiliaid polisi datblygu'r UE.

Trafodaethau gyda llywodraethwyr a bwrdd EIB yn y dyddiau nesaf

Bydd yr Arlywydd Hoyer yn trafod canfyddiadau’r adroddiad newydd a’r cynigion ar gyfer Banc Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy gyda gweinidogion Cyllid Ewropeaidd, llywodraethwyr yr EIB, yn Lwcsembwrg yn ddiweddarach yr wythnos hon a Bwrdd Cyfarwyddwr yr EIB yr wythnos nesaf.

Adroddiad gan y Grŵp Doethion

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Banc Buddsoddi Ewrop

Sylwadau ar gau.