Gwyddonydd a ariennir gan yr UE ymhlith enillwyr #NobelPrize yn #Medicine

| Hydref 9, 2019

Mae'r Comisiwn yn falch o gyhoeddi bod un o rhwyfwyr Gwobr Nobel eleni, Syr Peter J. Ratcliffe, wedi derbyn cyllid gan yr UE ar gyfer ei brosiectau ymchwil. Ynghyd â William G. Kaelin Jr a Gregg L. Semenza, mae Syr Peter J. Ratcliffe wedi ennill y Wobr Nobel mewn Ffisioleg neu Feddygaeth am 2019 am ei ddarganfyddiadau o sut mae celloedd yn synhwyro ac yn addasu i argaeledd ocsigen. Mae'r darganfyddiadau hyn yn paratoi'r ffordd ar gyfer ffyrdd newydd o frwydro yn erbyn anemia, canser a chlefydau eraill.

Dywedodd y Comisiynydd Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi Carlos Moedas: “Rwy’n llongyfarch yn gynnes William G. Kaelin Jr, Syr Peter J. Ratcliffe a Gregg L. Semenza ar eu cyflawniad. Rwy’n falch o ddweud bod cyllid yr UE wedi cefnogi un o laureates Gwobr Nobel eleni i gael mewnwelediadau i sut mae celloedd yn addasu i newidiadau mewn lefelau ocsigen, sy’n allweddol i ymladd nifer fawr o afiechydon sy’n wynebu ein cymdeithas. ”

Yn cynrychioli Prifysgol Rhydychen, cymerodd Syr Peter J. Ratcliffe ran yn yr arian a ariannwyd gan yr UE EWROXY prosiect, a oedd yn targedu rhaeadrau synhwyro ocsigen ar gyfer triniaethau canser newydd. Canolbwyntiodd y prosiect cydweithredol hwn, a dderbyniodd € 8 miliwn gan Chweched Rhaglen Fframwaith yr UE ar gyfer gwyddoniaeth ac ymchwil (FP6), ar nodi llwybrau addasol celloedd canser ac amharu ar fecanweithiau o'r fath fel ffordd i ddileu canser. Yn 2008, dyfarnwyd Grant Uwch o € 3 miliwn i Syr Peter J. Ratcliffe gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, ynghyd â Christopher J. Schofield, ar gyfer prosiect a lwyddodd i ddarparu nodweddiad strwythurol a chemegol manwl o ensymau hydroxylase dynol a hefyd arwain i ddatblygiad atalyddion yr ensymau hyn.

Yn y dyfodol, gallai modiwleiddio sut mae celloedd yn ymateb i hypocsia fod o ddefnydd therapiwtig mewn clefyd isgemig a chanser. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.