Sut i gynyddu #GreenInvestment yn yr UE

| Hydref 9, 2019
Ynni adnewyddadwy © Mikel Martinez De Osaba / 123RF / Undeb Ewropeaidd - EPMae'r UE yn awyddus i wthio prosiectau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd © Mikel Martinez De Osaba / 123RF / Undeb Ewropeaidd - EP

Mae angen buddsoddiad sylweddol er mwyn symud i economi llai llygrol. Mae'r UE eisiau denu mwy o arian preifat gan nad yw arian cyhoeddus yn ddigonol.

buddsoddiadau UE

Mae angen tua'r UE € 180 biliwn blwyddyn o fuddsoddiad ychwanegol mewn effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy i torri allyriadau carbon 40% gan 2030. Mae angen mwy fyth i'w gyflawni niwtraliaeth carbon gan 2050.

Daw rhywfaint o fuddsoddiad mewn prosiectau hinsawdd ac amgylchedd o gyllideb yr UE. Er enghraifft, am 20% o gyllideb 2019 o € 165.8bn yn gysylltiedig â mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae Senedd Ewrop eisiau cynyddu'r gyfran hon o'r gyllideb i 30%.

Sut mae'r UE yn denu buddsoddiad gwyrdd preifat?

Nid yw arian cyhoeddus yn ddigonol ar gyfer faint o fuddsoddiad gwyrdd sydd ei angen, a dyna pam mae'r UE yn gweithio i ddenu buddsoddiad preifat. Mae biliynau eisoes wedi'u defnyddio trwy'r Cyllid Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol ac Banc Buddsoddi Ewrop Disgwylir i fenthyciadau (EIB), a'r gyfran o arian sydd wedi'i chlustnodi ar gyfer prosiectau hinsawdd Cynyddu.

Yr EIB's rôl wrth ariannu hinsawdd-gyfeillgar mae prosiectau wedi cynyddu. Yn hi lleferydd yn y Senedd ym mis Gorffennaf, dywedodd Ursula von der Leyen, llywydd y Comisiwn Ewropeaidd yn y dyfodol, y byddai cynnig ei gynyddu ymhellach trwy droi rhannau o'r EIB yn fanc hinsawdd Ewrop. Sut i gael yr EIB i chwarae mwy o ran mewn prosiectau gwyrdd fydd trafodwyd gan ASEau ddydd Mercher 9 Hydref.

Mae'r Senedd a'r Cyngor hefyd yn trafod rheolau newydd ar buddsoddiad cynaliadwy byddai hynny'n gweithredu fel canllaw i fuddsoddwyr, busnesau a llunwyr polisi ar ba weithgareddau a buddsoddiadau economaidd y dylid eu hystyried yn wyrdd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr amgylchedd, EU

Sylwadau ar gau.