Mae Iwerddon yn neilltuo € 1.2 biliwn ar gyfer pecyn bargen #Brexit

| Hydref 9, 2019

Dywedodd gweinidog cyllid Iwerddon ddydd Mawrth (8 Hydref) y bydd y llywodraeth yn rhedeg diffyg cyllidebol o 0.6% o gynnyrch mewnwladol crynswth y flwyddyn nesaf os bydd Prydain yn cwympo allan o’r Undeb Ewropeaidd heb fargen, i ariannu pecyn € 1.2 biliwn ar gyfer cwmnïau yr effeithir arnynt, ysgrifennu Graham Fahy a Padraic Halpin.

“Os na fydd bargen, byddwn yn ymyrryd mewn ffordd barhaus ac ystyrlon i gefnogi swyddi a’r economi,” meddai Paschal Donohoe wrth y senedd wrth gyflwyno ei gyllideb ar gyfer 2020, sy’n seiliedig ar y rhagdybiaeth o Brexit dim bargen .

“Bydd yr ymyriadau hyn yn cefnogi cwmnïau o bob maint ar bob lefel o anhawster, gyda ffocws penodol ar y sectorau sydd fwyaf agored, gan gynnwys bwyd, gweithgynhyrchu a gwasanaethau a fasnachir yn rhyngwladol.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, iwerddon, Gogledd Iwerddon, UK

Sylwadau ar gau.