Uwchraddiadau newydd a ariennir gan yr UE ar linell #NaplesBari, de'r Eidal

| Hydref 9, 2019

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd fuddsoddiad € 124 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i uwchraddio rhan 16.5-km o reilffordd Napoli-Bari, rhwng Cancello a Frasso Telesino, de'r Eidal. Mae'r gwaith yn cynnwys dyblu llinellau rheilffordd un trac i gynyddu cyflymder, gallu a lleihau amser teithio. Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Violeta Bulc: “Bydd y prosiect UE hwn yn rhoi hwb i economïau lleol yn Napoli, Caserta, Benevento, Foggia a Bari, gydag amser teithio byrrach i drigolion a thwristiaid. Yn y tymor hir, bydd y llinell reilffordd hon, a’r nifer o rai eraill a adeiladwyd gyda chyllid yr UE yn ne’r Eidal, yn cyfrannu at well ansawdd aer yn y rhanbarth. ”Ar y ffordd gyswllt â Napoli, bydd cysylltiad â chludiant Maddaloni Marcianise. iard, sy'n mynd o dan linell hanesyddol Cancello Caserta. Bydd hyn yn caniatáu i draffig cludo nwyddau gael ei gyfeirio'n uniongyrchol i'r iard, heb effeithio ar y llinell ranbarthol. Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys adeiladu dau arhosfan trên newydd, Valle Maddaloni a Frasso Telesino / Dugenta. Mae llwybr Napoli-Bari yn rhan o lwybrau'r UE Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd, ar goridor craidd Sgandinafia-Môr y Canoldir. Bydd cwblhau'r coridor, gydag adeiladu dros 9,300 km o reilffordd - traean ohono yn yr Eidal - yn cysylltu polion economaidd mawr yr UE, sy'n cyfrif am 20% o'i CMC a thua 15% o gyfanswm ei phoblogaeth.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, rheilffyrdd UE, Yr Eidal, cludiant

Sylwadau ar gau.