Partner Ewropeaidd 'pwysig' Gwlad Belg i #Kazakhstan, cyfarfod Brwsel yn clywed

| Hydref 10, 2019

Mae Gwlad Belg yn un o Dywedwyd wrth gyfarfod ym Mrwsel am bartneriaid gwleidyddol ac economaidd “pwysig” Ewrop ar gyfer Kazakhstan.

Dywedwyd wrthi fod cysylltiadau rhwng y ddwy wlad yn datblygu mewn ysbryd o “gyd-ymddiriedaeth a pharch”.

Dyma un o'r negeseuon a ddaeth i'r amlwg o'r ford gron, 'Kazakhstan-Belgium: Prospects for Trade, Economic and Investment Co-operation', ddydd Mercher (9 Hydref).

Yn economaidd, bu “newidiadau cadarnhaol” rhwng y ddwy ochr ac, ar hyn o bryd, mae tua chwmnïau 74 sydd â diddordebau a chyfalaf Gwlad Belg yn Kazakhstan.

Mae nifer y buddsoddiadau Gwlad Belg yn economi Kazakh yn dod i ryw $ 7.9 biliwn tra bod trosiant masnach dramor Kazakhstan â Gwlad Belg yn 2018 wedi cynyddu i'r entrychion o ddim llai na 58% o'i gymharu â 2017 ac yn gyfanswm o $ 455 miliwn.

Trefnwyd y digwyddiad ym Mrwsel gan lysgenhadaeth Kazakhstan yng Ngwlad Belg ynghyd ag AWEX a'i gadeirio gan Ddirprwy Weinidog Materion Tramor Kazak, Yermek Kosherbayev. Mynychwyd ef gan fentrau Walloon a Fflandrys, llysgennad Kazakhstan yng Ngwlad Belg Aigul Kuspan, diplomyddion, cynrychiolwyr tef Asiantaeth Allforio-Buddsoddi Wallonia (AWEX) a Buddsoddi a Masnach Fflandrys (FIT), yn ogystal â J. Lebon, Conswl Anrhydeddus Kazakhstan yn Fflandrys.

Clywodd y cyfarfod fod “budd mawr i’r ddwy ochr” mewn cydweithredu rhwng y ddwy ochr.

Roedd cynrychiolwyr o dri chwmni o Wlad Belg John Cockrill, Carmeuse, Van Hool a VITO hefyd yn bresennol yn y cyfarfod

Mae John Cockerill (y Grŵp CMI gynt) yn cynhyrchu datrysiadau yn y sector ynni yn Kazakhstan, fel prosiect adeiladu yn rhanbarth Kyzylorda sy'n cynnwys gwaith pŵer solar sy'n defnyddio technoleg halen tawdd. Grŵp peirianneg fecanyddol sydd â’i bencadlys yn Seraing, Gwlad Belg, mae’n cynhyrchu peiriannau ar gyfer planhigion dur, offer adfer gwres diwydiannol.

Yn y cyfamser, mae Carmeuse yn chwarae rhan allweddol wrth leihau llygredd aer yn Kazakhstan ac mae'n gweithredu prosiect i adeiladu planhigyn ar gyfer cynhyrchu calch technolegol o ansawdd uchel yn rhanbarth Karaganda.

Mae Orfit yn cyflenwi Kazakhstan gyda offer a ddefnyddir i drin canser. Yn seiliedig ar dechnolegau arloesol, mae'r cwmni'n datblygu ac yn cynhyrchu'r deunyddiau thermoplastig mwyaf manwl gywir a dibynadwy ar gyfer dyfeisiau meddygol sy'n gwella triniaeth cleifion ledled y byd.

Mae gan gwmnïau Gwlad Belg oddeutu swyddfeydd cynrychioliadol 20 yn y cwpwrdd dillad, ac mae'r mwyafrif ohonynt yn allforio nwyddau i Kazakhstan.

ond dadleuwyd y dylai mwy o gwmnïau Gwlad Belg ddechrau buddsoddi yn Kazakhstan gan y bydd yn agor marchnad ddefnyddwyr enfawr o oddeutu tri biliwn o bobl.

Mae Grŵp Carmeuse, sy'n nodedig ymhlith y cwmnïau o Wlad Belg sy'n buddsoddi yn Kazakhstan, yn bwriadu buddsoddi oddeutu $ 55 miliwn i adeiladu ffatri galch ym mhwll glo Saryopan yn Rhanbarth Karaganda.

Wedi'i sefydlu yn 1860, mae'r cwmni ymhlith cynhyrchwyr calch mwyaf blaenllaw'r byd. Mae gan y cwmni ffatrïoedd 90 yn yr Unol Daleithiau, Canada, yr Eidal, Ffrainc, Slofacia, Hwngari, Affrica ac Asia. Ei drosiant blynyddol yw € 1.5 biliwn a disgwylir i'r ffatri gynhyrchu 300,000 tunnell o galch y flwyddyn. Bydd rhai swyddi 105 yn cael eu creu yn y ffatri a bydd y buddsoddiadau'n cynhyrchu $ 55 miliwn.

Mae hyn, clywodd y cyfarfod, yn dangos potensial Kazakhstan o ran busnes.

Mae Kazakhstan yn 28th yn Adroddiad Gwneud Busnes diweddaraf Grŵp Banc y Byd a, dywedwyd wrth y cyfarfod, dylai cwmnïau Gwlad Belg wybod bod lleoliad daearyddol Kazakhstan yn cynnig marchnad ddefnyddwyr llawer mwy os yw rhywun yn ystyried marchnadoedd gwledydd cyfagos fel Tsieina ac India a'r Ewrasiaidd. Undeb Economaidd.

Mae China yn wlad gyfagos i Kazakhstan ac mae ganddi farchnad ddefnyddwyr enfawr - 1.3 neu 1.5 biliwn o bobl - ac oherwydd creu'r Undeb Economaidd Ewrasiaidd lle nad oes tollau rhwng Rwsia, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan a Kazakhstan, gan sefydlu ffatri. yn Kazakstan yn golygu bod gan fusnes farchnad nid 18 miliwn o bobl ond 180 miliwn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwlad Belg, Brwsel, EU, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.