Mae Llys Ewropeaidd yn rheoli bod yn rhaid i #Finland amddiffyn ei boblogaeth blaidd

| Hydref 11, 2019
Mae prif lys yr UE wedi cadarnhau rheolau amddiffyn llym a nodir yng Nghyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE y dylai awdurdodau cenedlaethol eu dilyn er mwyn atal dal a lladd rhywogaethau sydd mewn perygl yn y gwyllt. Cyfeiriwyd yr achos i Lys Cyfiawnder yr UE gan Goruchaf Lys Gweinyddol y Ffindir ar ôl i gyrff anllywodraethol herio penderfyniad i roi caniatâd i helwyr ladd saith bleiddiad - er gwaethaf bod poblogaeth y blaidd yn y Ffindir yn disgyn ymhell islaw lefelau iach. Mae bleiddiaid yn rhywogaeth a warchodir yn y Ffindir ar ôl cael eu gyrru i ddifodiant trwy hela, potsio a cholli cynefinoedd.

Diffinnir lefel iach yn wyddonol fel o leiaf pecynnau teulu 25, sy'n golygu tua bleiddiaid 300-500 yn dibynnu ar y flwyddyn a'r tymor. Ym mis Mawrth 2019, dim ond bleiddiaid 185-205 oedd yn y Ffindir.

Mae'r EEB yn croesawu'r dyfarniad.

Swyddfa Amgylcheddol Ewrop (EEB) yw rhwydwaith fwyaf Ewrop o grwpiau dinasyddion amgylcheddol gydag aelod-sefydliadau 150 mewn mwy na gwledydd 30.

Dywedodd Uwch Swyddog Polisi Bioamrywiaeth a Dŵr EEB, Sergiy Moroz EEB: “Yn yr achos hwn, nid yw poblogaeth y blaidd yn y Ffindir yn ddigon mawr i gyfiawnhau rhoi trwyddedau i ladd. Mae'r llys wedi ailddatgan heddiw mai dim ond dan amodau llym iawn y dylid caniatáu hela. Gyda'r argyfwng natur yr ydym yn ei wynebu ledled y byd, ni fu pwysigrwydd cynnal rheolau llym amddiffyn natur yr UE erioed yn fwy. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Lles anifeiliaid, Yr amgylchedd, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.