Daw gŵyl coctel #Clinclowns i #Belgium

| Hydref 12, 2019

Mae bartenders Gwlad Belg wedi ymuno i drefnu gŵyl goctels pythefnos ledled y wlad o 14-31 Hydref, yn ysgrifennu Martin Banks.

Y nod yw dangos y gall yfed coctel alcoholig da (heb fod) mewn bar coctel fod yn hwyl i bawb.

Ond mae ochr fwy difrifol i'r digwyddiad hefyd: mae'r holl fariau sy'n cymryd rhan wedi penderfynu rhoi € 1 fesul coctel a weinir i Cliniclowns Gwlad Belg.

Mae 'Cliniclowns Mix & More' yn jambori pythefnos lle gall pobl ddod at ei gilydd o amgylch coctel o safon - neu watwar (coctel heb alcohol) - mewn bar o'u dewis.

Ar nodyn mwy difrifol, mae hefyd yn gyfle i'w roi i'r rhai sydd ei angen fwyaf: plant sydd yn yr ysbyty ac sy'n cael rhyddhad mawr ei angen gan Cliniclowns.

Mae Cliniclowns Gwlad Belg, mewn gwirionedd, wedi bod yn anfon clowniau proffesiynol at blant sâl a / neu anabl i gynnig peth tynnu sylw a phleser iddynt ers mwy na 23 o flynyddoedd bellach.

Cliniclowns Gwlad Belg iyn sefydliad dielw, nid yw'n derbyn cymorthdaliadau ac mae'n gwbl ddibynnol ar roddion. Gofynnir i bob bar sy'n cymryd rhan drosglwyddo ewro fesul coctel a werthir a bydd y cyfanswm yn cael ei roi yn swyddogol i Cliniclowns.

Mae yna fwy na bariau cyfranogi 25, wedi'u gwasgaru ledled Gwlad Belg.

Gwahoddir yr holl bartenders sy'n cymryd rhan i greu 'Coctel Cool Cliniclowns' yn ystod cyfnod yr wyl. Bydd y mwyaf llwyddiannus yn cael ei gyhoeddi'n swyddogol ac yn cael gwobr.

Ysbrydoliaeth a thad sefydlu CliniClowns oedd Michael Christensen. Fel arlunydd stryd a chlown y Big Apple Circus enwog, profodd yn yr 1980s bwysigrwydd pleserau o'r fath i blant mewn sefyllfaoedd anodd.

Yn 1986 sefydlodd Uned Gofal Clown Big Apple yn Efrog Newydd. Yng Ngwlad Belg, cychwynnodd stori'r sefydliad gyntaf yn 1993 pan wyliodd Swa Vetters, sy'n dal yn gadeirydd y VZW Cliniclowns Gwlad Belg, raglen ddogfen a welodd ar y BRT.

Ynghyd â'r cychwyn roedd peth amheuaeth ymhlith staff meddygol yr ysbytai ond, er hynny, lansiwyd cyfnod prawf o flwyddyn. Hyd yn oed cyn i'r flwyddyn fynd heibio, derbyniodd y sefydliad neges gan brif bediatregydd yr ysbyty eu bod wedi cael eu hennill drosodd i gysyniad Cliniclowns.

Dywedodd y pediatregwyr eu bod wedi sylwi bod yr ymweliadau gan y clowniaid proffesiynol yn dda i'w cleifion ifanc.

Rhoddwyd y signal cychwynnol ar gyfer ehangu pellach a aeth yn fuan y tu hwnt i dalaith Antwerp. Yn y flwyddyn 2001 newidiodd enw'r Sefydliad Di-elw i Cliniclowns Gwlad Belg.

Yn y cyfamser, mae Bartenders Undeb Gwlad Belg o Bartenders Gwlad Belg ”(UBB), yn gymdeithas a ddechreuodd yn 1961 trwy frwdfrydedd ac agwedd ddeinamig barmeniaid Gwlad Belg a oedd am amddiffyn gwerthoedd 'Celf y Bar' a'r rhai sy'n gwybod. - sut mae coctels yn y cwestiwn.

Yr UBB yw'r unig Gymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Bar yng Ngwlad Belg sy'n cael ei chydnabod gan y Gymdeithas Bartenders Rhyngwladol (IBA). Gyda nifer cynyddol o aelodau angerddol, mae'n esblygu'n gyson lle mae'r parch at y rheolau a'r ryseitiau rhyngwladol yn cyd-fynd yn berffaith â'r tueddiadau modern yn y grefft o yfed.

Gellir gweld y bariau cyfranogi ar

Instagram - @mixandmorebelgium

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwlad Belg, Brwsel, EU

Sylwadau ar gau.