#Poland - 'Dim ond Platforma Obywatelska a PSL all sicrhau bod Gwlad Pwyl yn adennill ei lle yn yr UE'

| Hydref 12, 2019

Cyn yr etholiadau seneddol a gynhaliwyd ar 13 Hydref yng Ngwlad Pwyl, dymunodd Llywydd Plaid y Bobl Ewropeaidd (EPP) Joseph DAUL y lwc orau i aelod-bleidiau EPP Platforma Obywatelska (PO) a Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL): “Trwy gydol hanes, Gwlad Pwyl wedi dysgu dewrder inni, wedi dangos blaengar ac wedi meithrin undod gartref a thramor. Roedd Gwlad Pwyl, cenedl wych, bob amser yn gwybod sut i lywio ei gwlad i'r cyfeiriad cywir ac rwy'n falch o ddweud ei bod hefyd diolch i'r Democratiaid Cristnogol ymunodd Gwlad Pwyl a daeth yn un o'r enghreifftiau mwyaf llwyddiannus o'r UE a NATO.

“Fodd bynnag, mae’n ddigalon gweld bod safonau democrataidd y bu Gwlad Pwyl yn brwydro’n galed drostyn nhw bellach yn cael eu herydu gan y blaid sy’n rheoli ar hyn o bryd. Bydd y diwygiadau diweddar yn amddifadu dinasyddion o sefydlogrwydd a chyfleoedd yn y tymor hir. Dim ond er budd yr elît gwleidyddol sy'n rheoli y maent yn gwasanaethu pŵer.

“Bydd yr etholiad ddydd Sul hwn yn foment bwysig i bobl Gwlad Pwyl. Bydd yn rhaid iddynt ddewis rhwng rheol gyfraith annibynnol neu farnwriaeth reoledig, tryloywder neu lygredd, cyfryngau rhydd neu bropaganda. Yn yr etholiadau ddydd Sul hwn, bydd pob llais yn gwneud gwahaniaeth a bydd pob pleidlais yn bendant wrth benderfynu dyfodol y wlad. Yn yr un modd ag yr oedd gan y Democratiaid Cristnogol weledigaeth glir o sut i wneud Gwlad Pwyl yn un o'r gwledydd mwyaf llwyddiannus yn yr UE, rwy'n argyhoeddedig bod ganddyn nhw'r rhaglen a'r weledigaeth orau i'w darparu ar gyfer eu dinasyddion. Unwaith eto, mae PO a PSL wedi gwneud eu dinasyddion yn flaenoriaeth.

“Fe wnaethant feddwl sut i wella eu gofal iechyd, buddsoddi mewn ymchwil i atal canser a chynnig triniaeth well trwy gynllun concrit. Mae undod ac ymrwymiad yn nodweddu polisïau PO a PSL; i gynnig gwell addysg, creu mwy o swyddi, cynyddu refeniw ac ymladd newid yn yr hinsawdd. Fel gwir Ddemocratiaid Cristnogol, maent wedi ymrwymo i fuddsoddi yng nghenedlaethau heddiw ac yfory a helpu teuluoedd yng Ngwlad Pwyl i ofalu am eu hanwyliaid. Rwy'n hyderus y bydd PO a PSL yn adfer sylfeini angenrheidiol democratiaeth iach: rheolaeth y gyfraith, barnwriaeth annibynnol a chyfryngau rhydd.

“Yn bwysicaf oll, byddant yn sicrhau bod Gwlad Pwyl yn adennill ei lle fel partner cryf gyda llais pendant ar lefel Ewropeaidd. Mae eu llwyddiant etholiadol yn hanfodol i warchod Gwlad Pwyl ddemocrataidd a llewyrchus, sydd wrth wraidd yr UE. Rwy'n dymuno pob lwc i PO a PSL. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, gwlad pwyl

Sylwadau ar gau.