Senedd Ewrop - Dadl gyhoeddus gyda #Huawei

| Hydref 14, 2019

Dydd Mercher 16 Hydref, 18-20h
Senedd Ewrop, Brwsel, ystafell ASP3G3, mynediad am ddim ac agored.Bydd y ddadl gyhoeddus bwysig hon yn caniatáu ichi ofyn cwestiynau Huawei a'r materion digidol a masnach cysylltiedig: Cybersecurity, 5G, honiadau ysbïo ac awyr agored, Deddf Cudd-wybodaeth Genedlaethol Tsieina a China, gwaharddiad yr Unol Daleithiau yn erbyn Huawei, anghydfodau masnach, dwyochredd, cadwyni cyflenwi, ac ati.

Bydd y ASEau Pilar del Castillo (grŵp EPP), Maria Grapini (grŵp S&D), Bill Newton Dunn (grŵp Adnewyddu) a Jan Zahradil (grŵp ECR) yn cyd-gynnal y ddadl.

Abraham LiuBydd Prif Gynrychiolydd Huawei i'r Sefydliadau Ewropeaidd, yn cyflwyno cwestiynau ar ran y cwmni.

Gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth a'r ddolen i'w chofrestru ar dudalen we'r digwyddiad yma .

Bydd cyfranogwyr allweddol eraill yn cynnwys:

  • Y Gweinidog Xia Xiang, Materion Economaidd a Masnachol, Cenhadaeth Tsieina i'r UE
  • Dan Horia Maxim, Pennaeth Cydlynydd polisi Uned a Masnach, Cynrychiolaeth Barhaol Rwmania i'r UE
  • Turo Mattila, Cadeirydd gweithgor llorweddol Cyngor yr UE ar faterion Seiber, Cynrychiolaeth Barhaol o'r Ffindir i'r UE
  • Joakim Reiter, Cyfarwyddwr Materion Allanol, Vodafone Group
  • Luigi Rebuffi, Ysgrifennydd Cyffredinol, Sefydliad Seiberddiogelwch Ewrop (ECSO)
  • Luc Hindryckx, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cymdeithas Telathrebu Cystadleuol Ewrop (ECTA)

Darperir dehongliad yn Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg a Rwmaneg.

Yn dilyn y ddadl bydd derbyniad coctel yn ASP00G 'La Brasserie' (hen fwyty'r ASEau) o 8pm i 9pm.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Senedd Ewrop, telegyfathrebiadau

Sylwadau ar gau.