#EPP - Mwy o arian i ymladd #ClimateChange

| Hydref 15, 2019
Mae Penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Hydref gan Bwyllgor Cyllidebau Senedd Ewrop yn adleisio ac yn cefnogi canlyniad pleidlais diwygiadau 1365 i ddarlleniad y Cyngor o Gyllideb 2020.

“Mae arloesi, ymchwil a chystadleurwydd yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer Cyllideb yr UE y flwyddyn nesaf. Rydyn ni eisiau mwy o arian i Horizon 2020, ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes yr hinsawdd a'r amgylchedd. Ymladd newid yn yr hinsawdd yw’r flaenoriaeth ar gyfer Cyllideb 2020 yr UE ”, meddai Monika Hohlmeier ASE, llefarydd Senedd Ewrop ar y pwnc.

“Blaenoriaeth allweddol arall yw ieuenctid. Rydym am atgyfnerthu'r rhaglenni cyfnewid Erasmus + a'r Rhaglen DiscoverEU, lle mae'r UE yn rhoi tocynnau Interrail i blant 18 fel nad ydynt yn ddibynnol ar allu ariannol eu rhieni i allu teithio trwy Ewrop a dysgu mwy am yr Ewropeaidd. diwylliant ”, nododd Hohlmeier. “Hefyd, rydyn ni am gryfhau’r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid, y rhaglen sy’n helpu pobl ifanc i gael cymwysterau i ddod o hyd i swyddi”, esboniodd Hohlmeier.

“Yn olaf, ein trydydd blaenoriaeth yw cymorth datblygu. Rydyn ni eisiau mwy o arian i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, i gael moroedd heb blastig ac i gael sefyllfaoedd gweddus i boblogaethau mewn trydydd gwledydd ”, daeth i’r casgliad.

Mae pleidlais y Pwyllgor Cyllidebau yn adlewyrchu cyllideb o € 171 biliwn mewn ymrwymiadau, € 2.7bn uwchlaw cyllideb ddrafft wreiddiol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2020 o € 168.3bn a gynigiwyd ddechrau mis Mehefin eleni. Nid yw'r Cyngor ond yn rhagweld € 166.8bn mewn ymrwymiadau ar gyfer cyllideb y flwyddyn nesaf.

Bydd Senedd Ewrop gyfan yn mabwysiadu ei safbwynt yn ddiweddarach y mis hwn yn y sesiwn lawn yn Strasbwrg.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Newid yn yr hinsawdd, allyriadau CO2, Yr amgylchedd, EU, Senedd Ewrop, EPP UK

Sylwadau ar gau.