Mae arwyddocâd byd-eang perthynas #China a #India yn amlwg: swyddog Indiaidd

| Hydref 15, 2019

Mae India a China yn economïau mawr sy'n dod i'r amlwg ac yn codi pwerau, ac mae arwyddocâd byd-eang y berthynas ddwyochrog hon yn amlwg, meddai Dr. TCA Raghavan, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cyngor Materion y Byd India (ICWA) yn ystod cyfweliad diweddar â People's Daily, yn ysgrifennu Yuan Jirong, People's Daily.

Dywedodd Raghavan ei fod yn edrych ymlaen at yr ail gyfarfod anffurfiol rhwng Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping a Phrif Weinidog India, Narendra Modi.

Mae'n credu y bydd y cyfarfod hwn yn rhoi symudiad mawr ymlaen yn y berthynas ddwyochrog rhwng y ddwy wlad, a bydd cydweithredu rhwng China ac India yn hyrwyddo aml-polareiddio’r byd a’r broses o globaleiddio economaidd.

Wedi'i sefydlu yn 1943, mae'r ICWA yn felin drafod dylanwadol ar bolisïau diplomyddol yn India, lle rhoddodd Xi araith bwysig iawn o'r enw "Mewn Cyd-chwilio Breuddwyd o Adnewyddu Cenedlaethol ”ar 18 Medi 2014.

Tynnodd Xi sylw yn yr araith y dylai Tsieina ac India ddod yn bartneriaid agosach ar gyfer datblygu, partneriaid cydweithredol ar gyfer twf a phartneriaid byd-eang ar gyfer cydgysylltu strategol. Dywedodd Raghavan fod sylwadau Xi wedi tynnu sylw at ddatblygiad y berthynas rhwng y ddwy wlad yn y dyfodol.

Dywedodd, fel y ddwy wlad fwyaf poblog yn y byd, fod Tsieina ac India ill dau yn profi datblygiad cyflym.

Mae'r ICWA wedi cynnal sawl cyfarfod gyda sefydliadau Tsieineaidd perthnasol, ac mae Cyfarwyddwr Cyffredinol ICWA hefyd yn talu sylw tymor hir ac agos i ddatblygiad Tsieina. Mae'n credu y bydd gwella'r cyfathrebu rhwng melinau trafod y ddwy wlad yn adeiladol ar gyfer hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth a chyfnewidiadau diwylliannol.

Gan roi gwerthfawrogiad uchel o'r cyfarfod anffurfiol rhwng Xi a Modi yn Wuhan, China y flwyddyn ddiwethaf, dywedodd swyddog yr ICWA fod canllawiau lefel uchel yn bŵer strategol sy'n gyrru'r ymddiriedaeth rhwng y ddwy wlad ac yn hyrwyddo cysylltiadau rhwng China ac India.

Dywedodd wrth People's Daily fod y ddau arweinydd wedi bod yn hyrwyddo'r datblygiad cyffredinol rhwng Tsieina ac India yn rhagweithiol, ac yn gwella deialogau ar faterion gwleidyddol a diogelwch, gan ychwanegu bod cyfarfod anffurfiol Wuhan wedi agor pennod newydd ar gyfer perthynas rhwng China ac India.

Dywedodd Raghavan fod y trafodaethau manwl a gynhaliwyd gan y ddau arweinydd ar faterion strategol, tymor hir a chyffredinol yn y cyfarfodydd anffurfiol o arwyddocâd dwys i'r ddwy wlad a'r byd.

Ers cyfarfod anffurfiol Wuhan, mae Tsieina ac India wedi bod yn dyst i gyfnewidiadau a chydweithrediad llewyrchus ar fasnach a diwylliant.

Cred Raghavan y bydd yr ail gyfarfod anffurfiol rhwng y ddau arweinydd yn Chennai yn sicr o sicrhau canlyniadau ffrwythlon.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, India

Sylwadau ar gau.