Mae #JunckerPlan yn cefnogi cwmni datrysiadau ynni yn #Spain a thai cymdeithasol ynni-effeithlon yn #Germany

| Hydref 15, 2019

Mae Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi dau gytundeb o dan Gronfa Ewropeaidd Buddsoddiadau Strategol Cynllun Juncker. Mae'r EIB yn darparu € 300 miliwn i gwmni eiddo tiriog Vivawest i adeiladu o amgylch cartrefi ynni-effeithlon 2,300 ar draws Gogledd Rhine-Westphalia yn yr Almaen. Bydd bron i un rhan o bump o'r cartrefi hyn ar gyfer tai cymdeithasol a fforddiadwy. Bydd Vivawest hefyd yn defnyddio'r arian i adeiladu tai myfyrwyr a meithrinfeydd. Mae'r EIB yn benthyca cwmni atebion ynni Sbaenaidd Ingeteam € 70 miliwn i fuddsoddi mewn ymchwil, datblygu ac arloesi ar gyfer atebion newydd i ddiwallu anghenion y trawsnewid ynni. Bydd ei raglen RDI yn canolbwyntio ar gynhyrchu ynni adnewyddadwy, storio ynni a symudedd trydan. Wrth sôn am brosiect Vivawest, dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Symudedd Llafur Marianne Thyssen: “Mae cael lle i fyw yn un o anghenion sylfaenol pobl. Dylai tai fod yn hygyrch i bawb, ac felly mae angen iddo fod yn fforddiadwy ac yn ddigonol. Dyma hefyd un o egwyddorion allweddol Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop. Ni allaf ond cymeradwyo'r cytundeb hwn a fydd yn creu mwy o gartrefi cymdeithasol a fforddiadwy yn yr Almaen - cartrefi a fydd, ar ben hynny, yn effeithlon o ran ynni ac yn unol ag ymdrechion yr UE o ran gweithredu yn yr hinsawdd. ”Mae datganiadau i'r wasg ar gael. yma . Ym mis Medi 2019, mae Cynllun Juncker wedi defnyddio € 433.2 biliwn o fuddsoddiad ychwanegol, gan gynnwys € 46.7bn yn Sbaen a € 34bn yn yr Almaen. Ar hyn o bryd mae'r Cynllun yn cefnogi busnesau bach a chanolig 972,000 ledled Ewrop.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Y Comisiwn Ewropeaidd, Banc Buddsoddi Ewrop

Sylwadau ar gau.