Mae sgyrsiau #Brexit yn mynd i lawr i'r wifren cyn uwchgynhadledd yr UE

| Hydref 16, 2019
Ailddechreuodd swyddogion Prydain a’r Undeb Ewropeaidd sgyrsiau i gipio cytundeb Brexit ddydd Mercher (16 Hydref) ychydig oriau yn unig ar ôl i drafodaethau hwyr y nos ddirwyn i ben, ond roedd yn bell o fod yn glir y byddent yn dod i gytundeb cyn uwchgynhadledd arweinwyr ddydd Iau (17 Hydref), ysgrifennu John Chalmers, Gabriela Baczynska.

Dywedodd swyddogion a fu’n rhan o’r ysgariad cymhleth rhwng pumed economi fwyaf y byd a’i floc masnachu mwyaf fod gwahaniaethau dros delerau’r rhaniad o’r 27 aelod-wladwriaethau eraill wedi culhau’n sylweddol.

Ond dywedodd plaid fach yng Ngogledd Iwerddon sy’n cefnogi llywodraeth leiafrifol Geidwadol Prydain fod angen gwaith pellach i gael bargen drwodd.

Dywedodd Gweinidog Cyllid Ffrainc, Bruno Le Maire, wrth radio Ewrop 1 ddydd Mercher bod “llygedyn o obaith” y gellid cyrraedd bargen Brexit cyn ymadawiad arfaethedig Prydain ar Hydref 31.

Ond os nad yw cytundeb yn barod ar gyfer uwchgynhadledd Brwsel, bydd bron yn sicr y bydd yn rhaid i Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ohirio allanfa Prydain eto. Dyna fyddai'r trydydd oedi ers pleidlais refferendwm Mehefin 2016 i roi'r gorau i'r UE.

“Mae’r cloc yn tician,” meddai swyddog o’r UE sydd â gwybodaeth am drafodaethau dydd Mawrth, a aeth i mewn i’r nos ac a ddaeth i ben yn 1h30, tua 16 oriau ar ôl iddyn nhw ddechrau.

Dywedodd y swyddog mai “un o’r prif faterion sydd heb ei ddatrys” oedd cytuno ar gymhwyso Prydain o reolau a safonau cyffredin yr UE a ddyluniwyd i sicrhau cystadleuaeth deg a elwir yn ‘gae chwarae gwastad’.

Disgrifiodd llefarydd ar ran llywodraeth Prydain y trafodaethau fel rhai “adeiladol” a dywedodd fod y trafodwyr wedi parhau i wneud cynnydd.

Mae cynllun Prydain i adael yr UE, sydd erioed wedi ychwanegu aelod-wladwriaethau newydd, wedi gwaethygu problemau ar gyfer bloc a rwygo gan Ewrosgeptiaeth, gwahaniaethau economaidd a mewnlifiad o ymfudwyr.

Mae Prydain ei hun wedi cael ei pholareiddio gan Brexit ac, er ei bod yn ymddangos bod gêm derfynol yn y golwg, mae'r wlad yn dal i gael ei rhannu'n anhydrin rhwng ymadawyr ac adenillion.

Y prif bwynt glynu mewn trafodaethau fu'r ffin rhwng aelod o'r UE Iwerddon a thalaith Prydain Gogledd Iwerddon.

Y cwestiwn yw sut i atal y ffin rhag dod yn gefn i farchnad sengl yr UE heb godi rheolaethau a allai danseilio cytundeb heddwch 1998 a ddaeth â degawdau o wrthdaro yn y dalaith i ben.

Mae'r cynnig diweddaraf o Lundain yn rhagweld y byddai Gogledd Iwerddon yn aros yn ardal tollau'r DU. Byddai tariffau yn berthnasol ar nwyddau sy'n croesi o dir mawr Prydain i Ogledd Iwerddon pe bernid eu bod yn mynd ymhellach, i aelod o'r UE Iwerddon a marchnad sengl y bloc.

Dywedodd Prif Weinidog Iwerddon, Leo Varadkar, wrth gohebwyr yn Nulyn ddydd Mawrth fod trafodaethau wedi symud i’r cyfeiriad cywir.

Os yw Johnson am gael unrhyw fargen gyda’r UE trwy bleidlais yn senedd Prydain, lle nad oes ganddo fwyafrif, mae’n debygol y bydd angen cefnogaeth Plaid Unoliaethwyr Democrataidd Gogledd Iwerddon (DUP) arno, a oedd yn swnio’n ofalus mewn datganiad .

“Rydym yn parchu (y) ffaith bod trafodaethau’n parhau felly ni allant roi sylwebaeth fanwl ond byddai’n deg nodi bod bylchau yn aros ac mae angen gwaith pellach,” meddai.

Mae’r DUP wedi mynnu bod yn rhaid i Ogledd Iwerddon aros o fewn undeb tollau’r Deyrnas Unedig fel rhan o unrhyw fargen Brexit a pheidio â gorfod dilyn tariffau a osodwyd gan yr UE.

Efallai y bydd gwrthwynebiad i’r fargen hefyd gan galedwyr Brexit o fewn plaid Johnson ei hun. Dywedodd deddfwr y Ceidwadwyr, Owen Paterson, ddydd Mawrth fod cytundeb ysgariad y prif weinidog sy’n dod i’r amlwg yn “annerbyniol”.

Yn ffigwr canolog yn refferendwm 2016 a ddaeth i rym fel arweinydd y Blaid Geidwadol oedd yn rheoli ym mis Gorffennaf, mae Johnson wedi addo mynd â Phrydain allan o’r UE ar Hydref 31 p'un a ddaethpwyd i gytundeb tynnu’n ôl ai peidio.

Ond mae’r senedd wedi pasio deddf yn dweud na all Prydain adael heb gytundeb, ac nid yw Johnson wedi egluro sut y gall fynd o gwmpas hynny.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith