Dathlu 30 mlynedd o'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn

| Hydref 16, 2019
Dathlu 30 mlynedd o'r Confensiwn ar Hawliau'r PlentynMae'r Senedd yn cynnal cynhadledd i nodi blynyddoedd 30 o'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn

Bydd Senedd Ewrop yn trefnu cynhadledd ar 20 Tachwedd i nodi pen-blwydd 30fed pen-blwydd y Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn.

Bydd y gynhadledd yn ystyried cynnydd dros y tri degawd diwethaf ac yn myfyrio ar yr heriau y mae cenedlaethau newydd yn eu hwynebu mewn byd byd-eang a digidol.

Bydd y Frenhines Mathilde o Wlad Belg, llywydd anrhydeddus Unicef ​​Gwlad Belg, yn bresennol; ynghyd â David Sassoli, Llywydd Senedd Ewrop; ac Ursula von der Leyen, Llywydd-ethol y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae'r gynhadledd hefyd yn coffáu pen-blwydd 60fed Datganiad Hawliau'r Plentyn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Bydd cynrychiolwyr yn trafod hawliau plant i fyw a ffynnu a'u hawl i freuddwydio.

Amddiffyn a hyrwyddo hawliau'r plentyn

Mae Senedd Ewrop wedi ymrwymo i amddiffyn a hyrwyddo hawliau plant, nid yn unig yn Ewrop, ond ledled y byd.

Confensiwn Hawliau'r Plentyn

y Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn yn ymdrechu i sicrhau bod hawliau plant yn cael eu gweithredu'n well ledled y byd. Mae wedi ysbrydoli'r UE a'i aelod-wladwriaethau i newid deddfau, polisïau ac arferion sydd â'r nod o amddiffyn a hyrwyddo hawliau plant, yn annibynnol ar eu cenedligrwydd neu eu statws preswylio.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Cenhedloedd Unedig

Sylwadau ar gau.