Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019
Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach.

Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd cydweithredu masnach, economaidd a buddsoddi, gan gynnwys hyrwyddo allforio cynhyrchion Kazakhstani i’r UE, cydweithredu mewn amaethyddiaeth, ynni, trafnidiaeth, tollau. , yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd, mesurau deddfwriaethol i wella'r hinsawdd fuddsoddi yn Kazakhstan, yn ogystal â chanlyniadau Medi 30 eleni cyfarfod 3rd o Bwyllgor Cydweithrediad Kazakhstan-UE mewn cyfluniad masnach.

Nododd y Prif Weinidog Askar Mamin fod yr Arlywydd Cyntaf Elbasy Nursultan Nazarbayev a Phennaeth y Wladwriaeth Kassym-Jomart Tokayev yn talu sylw mawr i gydweithrediad â gwledydd yr Undeb Ewropeaidd, sy'n un o bartneriaid masnach ac economaidd pwysicaf Kazakhstan.

Mae gwledydd yr UE yn cyfrif am fwy na hanner y buddsoddiad uniongyrchol tramor yn Kazakhstan. Rhwng 2005 a hanner cyntaf 2019, buddsoddodd yr UE tua $ 150 biliwn. Mae'r UE hefyd yn gweithredu fel partner masnachu mwyaf Gweriniaeth Kazakhstan - ym mis Gorffennaf 2019, cyrhaeddodd masnach ddwyochrog mewn nwyddau a gwasanaethau bron i $ 20 biliwn. “Roedd cyfraniad arbenigwyr yr UE yn bwysig ar gyfer datblygu a gweithredu rhai o’n strategaethau a’n dogfennau allweddol ym meysydd llywodraethu, preifateiddio, digideiddio, partneriaethau cyhoeddus-preifat, datblygu cynaliadwy, sy’n parhau i chwarae rhan fawr wrth hyrwyddo’r twf. o economi Kazakhstani a gwella lles poblogaeth y wlad, ”meddai Mamin.

Pwysleisiodd y prif weinidog fod sicrhau twf buddsoddiad uniongyrchol a masnach dramor yn un o feysydd blaenoriaeth Llywodraeth Kazakhstan.

Galwodd Askar Mamin ar lysgenhadon yr Undeb Ewropeaidd i ddeialog agored a gweithredol ymhellach i hyrwyddo cydweithredu economaidd rhwng Kazakhstan a'r UE. “Rhaid i ni wneud ein hagenda yn y dyfodol yn fwy sensitif i dueddiadau newydd a gweithio ar argymhellion sy'n caniatáu inni ymateb yn well i'r heriau a'r cyfleoedd presennol,” meddai pennaeth y llywodraeth.

Yn ei dro, nododd penaethiaid cenadaethau diplomyddol ddeinameg gadarnhaol gwaith i greu amodau cyfforddus ar gyfer gwneud busnes yn Kazakhstan. Mynegodd Pennaeth Dirprwyaeth yr UE i Weriniaeth Kazakhstan, Sven-Olov Carlsson, hyder y bydd ymdrechion gweithredol Llywodraeth Gweriniaeth Kazakhstan i wella'r hinsawdd fuddsoddi yn rhoi hwb ychwanegol i ddatblygiad masnach, economaidd a buddsoddiad. cydweithrediad rhwng Kazakhstan a gwledydd yr Undeb Ewropeaidd.

Mynychwyd y drafodaeth gan bennaeth adran Canolbarth Asia, Rwsia, y CIS, yr Wcrain, y Balcanau Gorllewinol a Thwrci Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Masnach yr UE, Petros Sourmelis, llysgenhadon yr Almaen, Ffrainc, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Awstria, Sbaen, Estonia, yr Eidal, Latfia, Gwlad Groeg, Sbaen, Croatia, Rwmania, Slofacia, Hwngari, cynrychiolwyr Lithwania, Portiwgal, Bwlgaria, y Ffindir, Gwlad Belg, y Weriniaeth Tsiec, penaethiaid cwmnïau rhyngwladol mawr.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.