Johnson herfeiddiol ar ôl i senedd Prydain bleidleisio i orfodi oedi #Brexit

| Hydref 19, 2019

Dywedodd Prif Weinidog herfeiddiol Boris Johnson na fyddai’n negodi oedi pellach i ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd ar ôl colli pleidlais yn y senedd ddydd Sadwrn sy’n golygu bod yn rhaid iddo ofyn am ohirio, ysgrifennu William James, Elizabeth Piper ac Kylie MacLellan.

Mae'r symudiad gan y senedd, ar ddiwrnod yr oedd Johnson wedi'i osod fel diwrnod o gyfrif am Brexit, yn cynyddu'r siawns y bydd yr ysgariad yn cael ei oedi ac felly'n cynyddu'r cyfle i wrthwynebwyr Brexit rwystro ymadawiad y Deyrnas Unedig.

Pleidleisiodd y Senedd 322 i 306 o blaid gwelliant 26-gair a drodd ddiweddglo Brexit Johnson ar ei ben trwy adael y prif weinidog yn agored i rwymedigaeth waradwyddus i ofyn i’r UE am oedi tan ddiwedd mis Ionawr 2020.

Graffig: Deall Brexit (yma )

“Ni fyddaf yn negodi oedi gyda’r UE ac nid yw’r gyfraith ychwaith yn fy ngorfodi i wneud hynny,” meddai Johnson wrth y senedd.

“Byddaf yn dweud wrth ein ffrindiau a’n cydweithwyr yn yr UE yn union yr hyn yr wyf wedi’i ddweud wrth bawb arall yn ystod y dyddiau 88 diwethaf fy mod wedi gwasanaethu fel prif weinidog: y byddai oedi pellach yn ddrwg i’r wlad hon, yn ddrwg i’r Undeb Ewropeaidd ac yn ddrwg i ddemocratiaeth. . ”

Er na wrthododd Johnson yn benodol anfon llythyr at yr UE yn gofyn am yr oedi - fel y mae deddf gynharach a basiwyd gan ei wrthwynebwyr yn mynnu - dywedodd na fyddai’n negodi.

Mae hynny'n agor llwybr i ddrama Brexit newydd dros oedi a allai ddenu cyfreithwyr, llysoedd, yr Undeb Ewropeaidd a senedd ranedig Prydain.

Fe wnaeth gwelliant dydd Sadwrn, a gyflwynwyd gan gyn-weinidog cabinet y Ceidwadwyr, Oliver Letwin, ddadchwyddo diwrnod Brexit mawr Johnson yn union wrth i gannoedd o filoedd ymgynnull i orymdeithio ar y senedd gan fynnu refferendwm arall ar aelodaeth o’r UE.

Ar ôl sawl awr o ddadlau brwd, hebryngwyd uwch wleidyddion - gan gynnwys yr Ysgrifennydd Busnes Andrea Leadsom, arweinydd Tŷ’r Cyffredin Jacob Rees-Mogg a llefarydd materion tramor Llafur, Diane Abbott - o’r senedd heibio i arddangoswyr jeering gan phalancsau’r heddlu.

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd fod yn rhaid i Brydain nawr ei hysbysu o'i chamau nesaf cyn gynted â phosib.

Dywedodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, wrth Johnson fod oedi er budd neb, meddai swyddog yn arlywyddiaeth Ffrainc wrth Reuters.

Mae Iwerddon yn credu ei bod yn well caniatáu estyniad i Brydain adael heb unrhyw fargen, ond nid oes unrhyw sicrwydd bod y farn honno’n cael ei rhannu ledled yr UE, meddai ei gweinidog tramor.

Mewn cam a ddyluniwyd i atal y Deyrnas Unedig rhag llithro allan o’r UE heb fargen trwy ddyluniad neu ddiffyg, mae gwelliant Letwin yn gohirio penderfyniad eithaf y senedd ar fargen Brexit Johnson tan ddiwedd y broses.

Trwy gefnogi Letwin, yr oedd Johnson wedi ei ddiarddel o’r Blaid Geidwadol, mae’r senedd yn datgelu’r prif weinidog i gyfraith arall a basiwyd gan ei wrthwynebwyr sy’n mynnu ei fod yn gofyn am oedi tan Ionawr 31, 2020 oni bai bod ganddo fargen wedi’i chymeradwyo erbyn diwedd dydd Sadwrn.

Hyd yn oed os rhoddir estyniad iddo nad yw ei eisiau gan yr UE, gallai Johnson ddal i fynd â'r wlad allan o'r bloc ar Hydref 31 oherwydd bod y gyfraith yn caniatáu iddo wneud a all gael yr holl ddeddfwriaeth wedi'i chymeradwyo erbyn y dyddiad hwnnw.

Dywedodd Rees-Mogg fod y llywodraeth bellach yn bwriadu rhoi bargen Johnson i ddadl a phleidleisio ddydd Llun, ond dywedodd siaradwr y tŷ John Bercow y byddai'n llywodraethu ddydd Llun a fyddai'n caniatáu hynny.

Dywedodd Letwin ei fod yn gobeithio y byddai bargen Johnson yn llwyddo, ond ei fod eisiau “polisi yswiriant sy’n atal y DU rhag damwain allan ar 31 Hydref trwy gamgymeriad os aiff rhywbeth o’i le yn ystod hynt y ddeddfwriaeth weithredu”.

Dair blynedd ar ôl i'r wlad bleidleisio 52-48% i adael y prosiect Ewropeaidd, dywed llawer o Brydeinwyr eu bod wedi diflasu ar yr holl ddadl Brexit a dim ond eisiau i'r broses ddod i ben. Ond mae eraill sy'n arddangos ddydd Sadwrn yn parhau i fod yn ddig bod Prydain yn gadael yr UE ac eisiau i hynny gael ei wyrdroi.

Cafodd Hannah Barton, 56, gwneuthurwr seidr o Swydd Derby yng nghanol Lloegr, ei gorchuddio â baner yr UE. “Rydyn ni’n teimlo ein bod ni’n ddi-lais. Mae hon yn drychineb genedlaethol sy’n aros i ddigwydd ac mae’n mynd i ddinistrio’r economi, ”meddai.

Cefnogodd Jeremy Corbyn, arweinydd prif Blaid Lafur yr wrthblaid, ail refferendwm, gan ddweud “y dylai’r bobl gael y gair olaf”.

Roedd protestwyr y tu allan i'r senedd yn bloeddio wrth i wneuthurwyr deddfau gefnogi gwelliant Letwin.

Graffig: Deddfwyr deddfau Prydain yn newid ochrau (yma )

Daeth 'Super Saturday' Brexit i ben wythnos frenetig a welodd Johnson yn drysu ei wrthwynebwyr trwy gipio cytundeb Brexit newydd gyda'r UE.

Pan ddaw i bleidlais mewn senedd ranedig lle nad oes ganddo fwyafrif, rhaid i Johnson ennill cefnogaeth deddfwyr 320 i basio ei fargen.

Os bydd yn ennill, bydd yn mynd i lawr mewn hanes fel yr arweinydd a gyflwynodd Brexit - er da neu ddrwg - sy'n tynnu'r Deyrnas Unedig ymhell allan o orbit yr UE.

Pe bai’n methu, bydd Johnson yn wynebu cywilydd Brexit yn datod ar ôl addo dro ar ôl tro y byddai’n ei gyflawni - “gwnewch neu farw” - erbyn 31 Hydref.

Gorfodwyd rhagflaenydd Johnson, Theresa May, i ohirio’r dyddiad gadael. Gwrthododd y Senedd ei bargen dair gwaith, ar gyrion rhwng pleidleisiau 58 a 230, yn gynharach eleni.

Dywed fod deddfwyr yn wynebu’r opsiwn o naill ai gymeradwyo’r fargen neu yrru’r Deyrnas Unedig i allanfa dim bargen afreolus a allai rannu’r Gorllewin, brifo twf byd-eang a dod â thrais o’r newydd i Ogledd Iwerddon.

Er mwyn ennill, rhaid i Johnson berswadio digon o wrthryfelwyr sy'n cefnogi Brexit yn ei Blaid Geidwadol a'r Blaid Lafur i gefnogi ei fargen. Mae ei gynghreiriaid yng Ngogledd Iwerddon a'r tair prif wrthblaid yn ei wrthwynebu.

Mae rhai o gefnogwyr dylanwadol caled Brexit wedi dweud y byddan nhw'n cefnogi'r fargen.

Graffig: 'Super Saturday' Brexit (yma )

Graffig: Deall ffin Iwerddon (yma )

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, EU, Erthygl Sylw, Gwyrddion, Jeremy Corbyn, Llafur, Democratiaid Rhyddfrydol, Plaid Cymru, Plaid Genedlaethol yr Alban, UK

Sylwadau ar gau.