#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth € 64 miliwn ar gyfer gwaith cenhedlaeth effeithlon effeithlon gwastraff-i-ynni yn #Poland

| Hydref 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Gwlad Pwyl i gefnogi adeiladu cyfleuster trin gwastraff trefol effeithlon iawn wedi'i leoli yn Gdańsk. Buddiolwr y cymorth yw Port Czystej Energii Sp. z oo (“PCE”), cwmni sy'n eiddo i'r fwrdeistref. Trefnir y prosiect ar ffurf partneriaeth cyhoeddus-preifat rhwng PCE a phartneriaid preifat a ddewisir gan y buddiolwr trwy weithdrefn gystadleuol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig 2014 y Comisiwn Canllawiau ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni. Canfu'r Comisiwn y bydd y cymorth yn cyfrannu at amcanion ynni ac amgylcheddol yr UE heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn benodol, mae cyd-gynhyrchu yn cynyddu effeithlonrwydd ynni trwy ailgylchu'r gwres o gynhyrchu pŵer at ddefnydd arall (yn yr achos hwn, gwresogi'r ardal gyhoeddus), er budd cyffredinol yr amgylchedd. Bydd y gosodiad newydd hefyd yn helpu i leihau gwaredu gwastraff trefol mewn safleoedd tirlenwi trwy losgi oddeutu 160.000 tunnell o wastraff sy'n cael ei dirlenwi ar hyn o bryd. Bydd yn cyfrannu at leihau'r defnydd o danwydd ffosil ac, felly, at leihau lefel CO2 allyriadau. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan yn y cofrestr achos gyhoeddus o dan rif yr achos SA.55100.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, gwlad pwyl

Sylwadau ar gau.