Mae'r Undeb Ewropeaidd a gwledydd ledled y byd yn ymuno i ysgogi buddsoddwyr preifat i ariannu #GreenTransition

| Hydref 22, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi lansio'r Llwyfan Rhyngwladol ar Gyllid Cynaliadwy (IPSF) ynghyd ag awdurdodau perthnasol o'r Ariannin, Canada, Chile, China, India, Kenya, a Moroco. Cyflwynodd Valdis Dombrovskis, Is-lywydd yr Ewro a Deialog Gymdeithasol, sydd hefyd â gofal am Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol ac Undeb Marchnadoedd Cyfalaf, y platfform newydd ei greu ym mhresenoldeb Kristalina Georgieva, rheolwr gyfarwyddwr y Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF), gyda'i gilydd. gydag aelodau IPSF a chynrychiolwyr arsylwyr, yng Nghyfarfodydd Blynyddol IMF a Grŵp Banc y Byd, yn Washington DC.

Mae'r fenter hon yn rhan o'r ymdrechion rhyngwladol i gyflawni ymrwymiadau Cytundeb Paris. Dywedodd yr Is-lywydd Dombrovskis: “Er y bydd cyllid cyhoeddus yn hanfodol ar gyfer y trawsnewidiad gwyrdd, ni all dalu’r bil buddsoddi enfawr yn unig. Rhaid i ni hefyd tapio cyfalaf preifat, a chynyddu buddsoddiad gwyrdd yn fawr fel y gall helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. ”Er mwyn cyrraedd targedau Paris, bydd angen triliynau o fuddsoddiadau mewn seilwaith cynaliadwy dros y degawdau nesaf. Ar gyfer Ewrop yn unig, bydd angen cyllid ychwanegol yn yr ystod o € 175-290 biliwn y flwyddyn.

Mae lansio'r Llwyfan hwn yn hanfodol i ysgogi buddsoddiad ac ailgyfeirio llif cyfalaf tuag at ein hamcanion hinsawdd ar y raddfa sy'n ofynnol ar gyfer trawsnewid economaidd pwysicaf ein hoes. Bydd yn gweithredu fel fforwm ar gyfer hwyluso cyfnewidiadau a, lle bo hynny'n berthnasol, cydlynu ymdrechion ar fentrau ac ymagweddau at gyllid sy'n amgylcheddol gynaliadwy, gan barchu cyd-destunau cenedlaethol a rhanbarthol ar yr un pryd. Bydd yn canolbwyntio ar fentrau sy'n amgylcheddol gynaliadwy yn enwedig ym meysydd tacsonomeg, datgeliadau, safonau a labeli, sy'n sylfaenol i fuddsoddwyr nodi a bachu cyfleoedd buddsoddi gwyrdd ledled y byd.

Cefnogir yr IPSF gan Glymblaid Gweinidogion Cyllid ar gyfer Gweithredu Hinsawdd, Banc Ewropeaidd Ailadeiladu a Datblygu, Banc Buddsoddi Ewrop, Sefydliad Rhyngwladol y Comisiynau Gwarantau, y Rhwydwaith ar gyfer Gwyrddio'r System Ariannol, y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad Economaidd a Datblygu, a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig - Menter Cyllid, yn eu rôl fel arsylwyr.

gweler yr Datganiad ar y Cyd a'r Holi ac Ateb.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Yr amgylchedd, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Datblygu cynaliadwy, tanwydd cynaliadwy

Sylwadau ar gau.