Mae Prif Weinidog Sbaen yn ymweld â #Barcelona, ​​yn beirniadu'r pennaeth rhanbarthol

| Hydref 22, 2019
Prif weinidog dros dro Sbaen (Yn y llun) ymwelodd â Barcelona ddydd Llun (21 Hydref) yn dilyn wythnos o aflonyddwch ymwahanol Catalwnia, gan wrthod galwadau i gwrdd ag arweinwyr o blaid annibyniaeth a chyhuddo'r arlywydd rhanbarthol o fethu yn ei ddyletswydd i adfer trefn, yn ysgrifennu Joan Faus.

Cyfarfu ymweliad Pedro Sanchez â’r brifddinas ranbarthol gan gannoedd o wrthdystwyr heddychlon, a ganodd anthem Catalwnia a chwifio placardiau gan ei annog i “eistedd a siarad” gyda llywodraeth pro-seccession y rhanbarth.

Mae Barcelona wedi cael ei tharo gan saith noson yn olynol o brotestiadau treisgar weithiau yn dilyn carcharu naw o wahanyddion Catalwnia a gafwyd yn euog o drychineb dros eu rôl yn arwain ymgyrch 2017 a fethodd am annibyniaeth.

Cyn ei ymweliad i gwrdd â lluoedd diogelwch a swyddogion heddlu a anafwyd yn y protestiadau, cyhuddodd Sanchez arlywydd rhanbarthol Catalwnia, Quim Torra, o fethu yn ei ddyletswydd i amddiffyn diogelwch y cyhoedd a sicrhau cyd-fodolaeth gytûn rhwng y gwersylloedd o blaid a gwrth-annibyniaeth. .

Mewn llythyr â geiriau caled a anfonwyd yn gynnar ddydd Llun, dywedodd Sanchez fod Torra wedi “troi ei gefn” ar y lluoedd diogelwch ac ailadroddodd ei alw bod yn rhaid i Torra gondemnio’r aflonyddwch yn rymus.

Dywedodd Torra mewn datganiad ar y penwythnos ei fod bob amser wedi condemnio trais ac wedi beirniadu’r prif weinidog am ddeialog syfrdanol.

Dywedodd y llywodraeth ranbarthol fod Torra wedi gofyn am gyfarfod gyda Sanchez yn ystod ei ymweliad â Barcelona, ​​ond nad oedd yn glir a fyddai hyn yn digwydd.

Cyfarchodd torf fach o wrthdystwyr Sanchez wrth iddo gyrraedd Barcelona, ​​gan chwythu cyrn a gweiddi wrth iddo gerdded i mewn i bencadlys cenedlaethol yr heddlu, sydd wedi bod yn ganolbwynt i lawer o'r trais diweddar.

Dywedodd y weinidogaeth fewnol ddydd Sul fod heddlu 288 wedi cael eu brifo yn y gwrthdaro a phobl 194 wedi’u harestio.

Daw’r aflonyddwch yng Nghatalwnia wrth i bleidiau gwleidyddol yn Sbaen baratoi ar gyfer etholiad cenedlaethol snap ar Dachwedd 10, yr ail bleidlais eleni.

Mae mater annibyniaeth Catalwnia wedi dominyddu dadl wleidyddol toredig y wlad yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae'n debygol o barhau i wneud hynny yn y cyfnod yn arwain at bleidlais y mis nesaf.

Gan ymateb i lythyr Sanchez ddydd Llun, gofynnodd Torra am “ddeialog heb amodau”. Ni soniodd ei ymateb ysgrifenedig, a ryddhawyd gan ei swyddfa, am y trais.

Adroddodd cyfryngau Sbaen fod Torra wedi ceisio siarad â Sanchez dros y ffôn ddydd Sadwrn a dydd Sul, ond cafodd ei geryddu.

Fe wnaeth llefarydd ar ran y blaid o blaid annibyniaeth Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sy’n gysylltiedig â grŵp Torra, gondemnio Sanchez ddydd Llun am beidio â siarad yn uniongyrchol â llywodraeth Catalwnia.

“Mae Sanchez yn gwrthod deialog am yr umpfed tro ar bymtheg. (Mae hyn yn dangos) amarch tuag at bobl Catalwnia, ”meddai Marta Vilalta Torres.

Ar wahân, dywedodd uchel lys Sbaen ddydd Llun ei fod wedi gorchymyn cyrch yn swyddfa Gonzalo Boye, cyfreithiwr cyn-lywydd Catalwnia, Carles Puigdemont.

Dywedodd cyfryngau Sbaen fod y cyrch yn gysylltiedig ag un arall o gleient y cyfreithiwr, masnachwr cyffuriau honedig, ac nad oedd yn gysylltiedig â Puigdemont ei hun.

Ond cysylltodd Puigdemont, a oedd yn bennaeth rhanbarth Sbaen yn ystod ei gais 2017 a fethodd i dorri i ffwrdd o Sbaen ac sydd bellach yn byw mewn alltud hunanosodedig yng Ngwlad Belg, y cyrch ag ymdrechion Sbaen i'w estraddodi.

“Nawr ein bod ni'n delio â'r drydedd warant Ewropeaidd (arestio), maen nhw'n ceisio gwneud gwaith @ boye_g yn anodd. Ni fyddant yn llwyddo i wneud hynny, ”ysgrifennodd ar Twitter

Digwyddodd y cyrch wythnos ar ôl i Goruchaf Lys Sbaen gyhoeddi gwarant arestio Ewropeaidd ar gyfer Puigdemont.

Ni wnaeth Boye ymateb ar unwaith i gais am sylw.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Sbaen

Sylwadau ar gau.