#Brexit: Mae arweinwyr grwpiau #EuropeanParliament yn cefnogi estyniad hyblyg tan 31 Ionawr

| Hydref 24, 2019

Fe wnaeth Cynhadledd Llywyddion Senedd Ewrop y bore yma adolygu’r sefyllfa o ran tynnu’r DU allan o’r UE yng ngoleuni’r datblygiadau diweddaraf ac mae wedi ysgrifennu at Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, i argymell ei fod yn derbyn y cais am estyniad pellach i 31 Ionawr 2020.

Mae Cynhadledd y Llywyddion yn parhau i ddod i'r farn nad yw'r weithdrefn gydsynio mewn perthynas â'r Cytundeb Tynnu'n Ôl yn ffurfioldeb ond bod yn rhaid i graffu trylwyr a chynhwysfawr ei ragflaenu.

“Bydd yr estyniad hwn yn caniatáu i’r Deyrnas Unedig egluro ei safbwynt a Senedd Ewrop i arfer ei rôl yn iawn,” tanlinellodd yr Arlywydd Sassoli.

Yn wyneb yr amser y mae gwaith mor ddiwyd yn gofyn amdano, nododd Cynhadledd yr Arlywyddion y dylai'r Cyngor Ewropeaidd dderbyn cais Prif Weinidog y DU 19 Hydref 2019 i estyn cyfnod TEU Erthygl 50 (3) tan 31 Ionawr 2020, gyda'r opsiwn y gallai'r cyfnod hwn ddod i ben yn gynharach pe bai'r weithdrefn cadarnhau a chydsynio wedi'i chwblhau yn y Deyrnas Unedig a Senedd Ewrop.

Tanlinellodd Cynhadledd yr Arlywyddion y dylai penderfyniad y Cyngor Ewropeaidd ar estyniad ystyried y byddai gweithdrefn gydsynio Senedd Ewrop yn cychwyn dim ond ar ôl i'r Deyrnas Unedig gadarnhau'r Cytundeb Tynnu'n Ôl.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Senedd Ewrop, UK

Sylwadau ar gau.