Cysylltu â ni

EU

#HumanTrafficking - Gyrrwr wedi'i arestio ar ôl i 39 gael ei ddarganfod yn farw mewn tryc yn Essex

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Daeth heddlu Prydain o hyd i gyrff pobl 39 y tu mewn i lori mewn ystâd ddiwydiannol ger Llundain ddydd Mercher (23 Hydref) a dywedon nhw eu bod wedi arestio'r gyrrwr ar amheuaeth o lofruddiaeth, yn ysgrifennu Hannah McKay

Gwnaethpwyd darganfyddiad y cyrff - 38 o oedolion ac un yn eu harddegau - yn yr oriau mân ar ôl i wasanaethau brys gael eu rhybuddio i bobl mewn cynhwysydd tryciau ar safle diwydiannol yn Greys, tua 20 milltir (32 km) i'r dwyrain o ganol Llundain.

Dywedodd yr heddlu fod y trelar wedi cyrraedd dociau cyfagos ar ôl teithio o Zeebrugge yng Ngwlad Belg a daethpwyd o hyd i’r cyrff ychydig dros awr yn ddiweddarach.

Credwyd bod uned cab coch y lori wedi tarddu yn Iwerddon. Roedd ganddo “Iwerddon” wedi'i addurno ar y ffenestr flaen ynghyd â'r neges “The Ultimate Dream”. Arhosodd y gyrrwr, dyn 25 oed o Ogledd Iwerddon yn y ddalfa.

hysbyseb

Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson ei fod wedi ei ddychryn gan y newyddion a'i fod yn derbyn diweddariadau rheolaidd am yr ymchwiliad a oedd yn canolbwyntio ar fasnachu mewn pobl.

“Rydyn ni’n gwybod bod y fasnach hon yn digwydd - dylid hela pob masnachwr o’r fath mewn bodau dynol a’u dwyn o flaen eu gwell,” meddai.

Cyhoeddwyd bod pawb yn y cynhwysydd yn farw yn y fan a'r lle ar ôl i'r gwasanaethau brys gael eu galw i Barc Diwydiannol Waterglade, nid nepell o ddociau ar Afon Tafwys.

hysbyseb

Dywedodd yr heddlu fod y trelar wedi teithio o Wlad Belg i Purfleet ac wedi glanio ychydig ar ôl 0h30 ddydd Mercher (2330 GMT dydd Mawrth (22 Hydref)). Gadawodd y porthladd ar y lori tua 1h05 a hysbysodd y gwasanaethau ambiwlans yr heddlu am ddarganfyddiad y cyrff yn 1h40.

Yn wreiddiol, credwyd bod dwy ran y cerbyd wedi dod i Brydain yng Nghaergybi yng Ngogledd Cymru ddydd Sadwrn a'u bod wedi cychwyn ar ei daith ym Mwlgaria yn wreiddiol.

Dywedodd Gweinyddiaeth Dramor Bwlgaria, er bod y cerbyd wedi’i gofrestru ym Mwlgaria gan gwmni oedd yn eiddo i ddynes Wyddelig ar Fehefin 19, 2017, ei fod wedi gadael drannoeth a byth wedi dychwelyd.

Dywedodd Prif Weinidog Bwlgaria Boyko Borissov nad oedd gan ei wlad unrhyw gysylltiad arall â'r marwolaethau.

Dywedodd y Prif Weinidog Leo Varadkar y byddai awdurdodau Iwerddon yn cynnal unrhyw ymchwiliadau angenrheidiol pe bai’n cael ei sefydlu bod y tryc wedi pasio trwy Iwerddon.

Treuliodd swyddogion heddlu mewn siwtiau fforensig y diwrnod yn archwilio’r cynhwysydd gwyn mawr ar y tryc wrth ymyl warysau ac wedi selio llawer o ardal gyfagos y safle diwydiannol gyda rhwystrau gwyrdd mawr wrth iddynt gynnal eu hymchwiliad.

Yn ddiweddarach gyrrwyd y lori i ffwrdd i leoliad diogel yn Nociau Tilbury gerllaw er mwyn gallu adfer y cyrff.

“Ar hyn o bryd, nid ydym wedi nodi o ble mae’r dioddefwyr na’u hunaniaeth ac rydym yn rhagweld y gallai hyn fod yn broses hir,” meddai Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Essex, Pippa Mills, wrth gohebwyr.

“Rwy’n gwerthfawrogi faint o sylw y bydd y digwyddiad hwn yn parhau i’w ddenu ac awydd y cyhoedd a’r cyfryngau i ddeall beth sydd wedi digwydd. Mae angen i ni ddeall hefyd beth sydd wedi digwydd, ”ychwanegodd.

Am flynyddoedd, mae mewnfudwyr anghyfreithlon wedi ceisio cyrraedd Prydain sydd wedi eu cadw i ffwrdd yng nghefn tryciau, gan geisio cyrraedd y Deyrnas Unedig o dir mawr Ewrop yn aml.

Ar wahân ddydd Mercher, daeth yr heddlu yn sir gyfagos Caint o hyd i naw o bobl yn fyw mewn tryc ar draffordd M20, gan anelu tuag at Lundain, adroddodd Sky News.

Yn nhrasiedi mewnfudwyr anghyfreithlon fwyaf Prydain yn 2000, daeth swyddogion y tollau o hyd i gyrff pobl Tsieineaidd 58 wedi eu gwasgu i mewn i lori tomato ym mhorthladd deheuol Dover. Roedd wedi cychwyn ar ei daith yn Zeebrugge.

Dywedodd Jeremy Corbyn, arweinydd Plaid Lafur yr wrthblaid, fod y marwolaethau diweddaraf yn drasiedi ddynol anghredadwy yr oedd angen atebion arni.

“A allwn ni ddim ond meddwl am eiliad o sut brofiad oedd hi i’r bobl 39 hynny, yn amlwg mewn sefyllfa enbyd a pheryglus, i’w bywydau ddod i ben, eu mygu i farwolaeth mewn cynhwysydd,” meddai.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd