#HumanTrafficking - Gyrrwr wedi'i arestio ar ôl i 39 ddod o hyd yn farw mewn tryc yn Essex

| Hydref 24, 2019
Daeth heddlu Prydain o hyd i gyrff pobl 39 y tu mewn i lori mewn ystâd ddiwydiannol ger Llundain ddydd Mercher (23 Hydref) a dywedon nhw eu bod wedi arestio'r gyrrwr ar amheuaeth o lofruddiaeth, yn ysgrifennu Hannah McKay

Gwnaethpwyd darganfyddiad y cyrff - oedolion 38 ac un yn eu harddegau - yn yr oriau mân ar ôl i'r gwasanaethau brys gael eu rhybuddio i bobl mewn cynhwysydd tryciau ar safle diwydiannol yn Greys, tua 20 milltir (32 km) i'r dwyrain o ganol Llundain.

Dywedodd yr heddlu fod y trelar wedi cyrraedd dociau cyfagos ar ôl teithio o Zeebrugge yng Ngwlad Belg a daethpwyd o hyd i’r cyrff ychydig dros awr yn ddiweddarach.

Credwyd bod uned cab coch y lori wedi tarddu yn Iwerddon. Roedd ganddo “Iwerddon” wedi'i addurno ar y ffenestr flaen ynghyd â'r neges “The Ultimate Dream”. Arhosodd y gyrrwr, dyn 25 oed o Ogledd Iwerddon yn y ddalfa.

Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson ei fod wedi ei ddychryn gan y newyddion a'i fod yn derbyn diweddariadau rheolaidd am yr ymchwiliad a oedd yn canolbwyntio ar fasnachu mewn pobl.

“Rydyn ni’n gwybod bod y fasnach hon yn digwydd - dylid hela pob masnachwr o’r fath mewn bodau dynol a’u dwyn o flaen eu gwell,” meddai.

Cyhoeddwyd bod pawb yn y cynhwysydd yn farw yn y fan a'r lle ar ôl i'r gwasanaethau brys gael eu galw i Barc Diwydiannol Waterglade, nid nepell o ddociau ar Afon Tafwys.

Dywedodd yr heddlu fod y trelar wedi teithio o Wlad Belg i Purfleet ac wedi glanio ychydig ar ôl 0h30 ddydd Mercher (2330 GMT dydd Mawrth (22 Hydref)). Gadawodd y porthladd ar y lori tua 1h05 a hysbysodd y gwasanaethau ambiwlans yr heddlu am ddarganfyddiad y cyrff yn 1h40.

Yn wreiddiol, credwyd bod dwy ran y cerbyd wedi dod i Brydain yng Nghaergybi yng Ngogledd Cymru ddydd Sadwrn a'u bod wedi cychwyn ar ei daith ym Mwlgaria yn wreiddiol.

Dywedodd Gweinyddiaeth Dramor Bwlgaria, er bod y cerbyd wedi’i gofrestru ym Mwlgaria gan gwmni oedd yn eiddo i ddynes Wyddelig ar Fehefin 19, 2017, ei fod wedi gadael drannoeth a byth wedi dychwelyd.

Dywedodd Prif Weinidog Bwlgaria Boyko Borissov nad oedd gan ei wlad unrhyw gysylltiad arall â'r marwolaethau.

Dywedodd y Prif Weinidog Leo Varadkar y byddai awdurdodau Iwerddon yn cynnal unrhyw ymchwiliadau angenrheidiol pe bai’n cael ei sefydlu bod y tryc wedi pasio trwy Iwerddon.

Treuliodd swyddogion heddlu mewn siwtiau fforensig y diwrnod yn archwilio’r cynhwysydd gwyn mawr ar y tryc wrth ymyl warysau ac wedi selio llawer o ardal gyfagos y safle diwydiannol gyda rhwystrau gwyrdd mawr wrth iddynt gynnal eu hymchwiliad.

Yn ddiweddarach gyrrwyd y lori i ffwrdd i leoliad diogel yn Nociau Tilbury gerllaw er mwyn gallu adfer y cyrff.

“Ar hyn o bryd, nid ydym wedi nodi o ble mae’r dioddefwyr na’u hunaniaeth ac rydym yn rhagweld y gallai hyn fod yn broses hir,” meddai Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Essex, Pippa Mills, wrth gohebwyr.

“Rwy’n gwerthfawrogi faint o sylw y bydd y digwyddiad hwn yn parhau i’w ddenu ac awydd y cyhoedd a’r cyfryngau i ddeall beth sydd wedi digwydd. Mae angen i ni ddeall hefyd beth sydd wedi digwydd, ”ychwanegodd.

Am flynyddoedd, mae mewnfudwyr anghyfreithlon wedi ceisio cyrraedd Prydain sydd wedi eu cadw i ffwrdd yng nghefn tryciau, gan geisio cyrraedd y Deyrnas Unedig o dir mawr Ewrop yn aml.

Ar wahân ddydd Mercher, daeth yr heddlu yn sir gyfagos Caint o hyd i naw o bobl yn fyw mewn tryc ar draffordd M20, gan anelu tuag at Lundain, adroddodd Sky News.

Yn nhrasiedi mewnfudwyr anghyfreithlon fwyaf Prydain yn 2000, daeth swyddogion y tollau o hyd i gyrff pobl Tsieineaidd 58 wedi eu gwasgu i mewn i lori tomato ym mhorthladd deheuol Dover. Roedd wedi cychwyn ar ei daith yn Zeebrugge.

Dywedodd Jeremy Corbyn, arweinydd Plaid Lafur yr wrthblaid, fod y marwolaethau diweddaraf yn drasiedi ddynol anghredadwy yr oedd angen atebion arni.

“A allwn ni ddim ond meddwl am eiliad o sut brofiad oedd hi i’r bobl 39 hynny, yn amlwg mewn sefyllfa enbyd a pheryglus, i’w bywydau ddod i ben, eu mygu i farwolaeth mewn cynhwysydd,” meddai.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Hawliau Dynol, Masnachu mewn pobl, UK

Sylwadau ar gau.