Mae'r Undeb Ewropeaidd, Gwlad yr Iâ a Norwy yn cytuno i ddyfnhau cydweithredu yn #ClimateAction

| Hydref 28, 2019

Mae newid yn yr hinsawdd yn fygythiad byd-eang ac yn gofyn am weithredu byd-eang, po fwyaf o wledydd sy'n ymuno, y mwyaf yw'r siawns y gallwn feistroli'r her fawr hon o'n cenhedlaeth. Cytunodd yr Undeb Ewropeaidd, Gwlad yr Iâ a Norwy heddiw i ymestyn eu cydweithrediad i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 40% erbyn 2030 o’i gymharu â lefelau 1990.

Dywedodd y Cynrychiolydd Uchel dros Faterion Tramor a Diogelwch Federica Mogherini: “Nid yw’r argyfwng hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau. Dyna pam y byddwn ni fel yr Undeb Ewropeaidd, ynghyd â'n partneriaid agosaf, yn parhau i arwain y gwaith byd-eang i'w frwydro. Dim ond trwy weithio gyda'n gilydd y gallwn gyflawni ein cyfrifoldebau i hyrwyddo heddwch a sefydlogrwydd, amddiffyn ein planed, a sicrhau nad yw cenedlaethau'r dyfodol yn talu'r pris uchaf. "

Ychwanegodd y Comisiynydd Ynni Hinsawdd ac Ynni, Miguel Arias Cañete: “Rwy’n croesawu penderfyniad heddiw gan Gyd-bwyllgor yr AEE. Mae'r UE, Gwlad yr Iâ a Norwy wedi profi unwaith eto bod cydweithredu ar draws ffiniau i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd nid yn unig yn angenrheidiol ond hefyd yn ymarferol, gan adeiladu ar y cydweithrediad llwyddiannus ers dros ddeng mlynedd yn System Masnachu Allyriadau'r UE. ”

Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Newid yn yr hinsawdd, allyriadau CO2, Yr amgylchedd, EU

Sylwadau ar gau.