Gorchymyn Strategol yr UD yn lansio cenhadaeth tasglu bomio ar gyfer #GlobalThunder

| Hydref 28, 2019

Cenhadaeth Tasglu Bomber (BTF) yn cynnwys Stratofortress B-52 (Yn y llun) ac mae awyrennau B-2 Spirit yn digwydd heddiw (28 Hydref) i hyfforddi lluoedd Gorchymyn Strategol yr Unol Daleithiau, asesu parodrwydd gweithredol ar y cyd, ac integreiddio â chyflenwad llawn o awyrennau cysylltiedig yr Unol Daleithiau ac awyrennau cysylltiedig.

Gadawodd yr awyren o sawl lleoliad yn yr Unol Daleithiau ac maen nhw
cynnal gweithrediadau hyfforddi yn y theatr Ewropeaidd fel rhan o Ymarfer
Thunder Byd-eang 20. Ar ôl cwblhau eu hyfforddiant, bydd y bomwyr
dychwelyd i'w canolfannau cartref. Mae'r gweithrediadau hyn yn cynnwys ymuno ac integreiddio ag awyrennau B-52 sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd i'r Llu Awyr Brenhinol, y DU yn ogystal â gydag awyrennau ymladd y bedwaredd a'r bumed genhedlaeth wedi'u hedfan gan gynghreiriaid agos lluosog. Mae'r BTF hwn yn dangos gallu'r UD i ddarparu estynedig
atal a chyflawni ymrwymiadau i gynghreiriaid a phartneriaid yn y rhanbarth.

Global Thunder yw ymarfer rheoli a rheoli maes niwclear blynyddol USSTRATCOM. Mae ymgorffori'r genhadaeth BTF hon yn yr ymarfer byd-eang hwn yn gwella integreiddiad yr Unol Daleithiau â chynghreiriaid, ac yn gwella parodrwydd cyffredinol ataliad niwclear yr UD.

Mae cenadaethau'r Tasglu Bomber yn ymgyfarwyddo peiriannau awyr â chynnal gweithrediadau mewn amrywiol feysydd cyfrifoldeb Gorchmynion Brwydro yn erbyn Daearyddol i wella parodrwydd a darparu'r hyfforddiant sy'n angenrheidiol i ymateb i unrhyw argyfwng neu her bosibl ledled y byd. Yn ogystal, mae cenadaethau BTF yn dangos ymrwymiad yr UD i gynghreiriaid a phartneriaid ac yn cryfhau ei ymrwymiad ar y cyd i ddiogelwch a sefydlogrwydd byd-eang.

Mae gan USSTRATCOM gyfrifoldebau byd-eang a neilltuwyd trwy'r Cynllun Gorchymyn Unedig sy'n cynnwys ataliaeth strategol, gweithrediadau niwclear, ar y cyd
gweithrediadau sbectrwm electromagnetig, streic fyd-eang, amddiffyn taflegrau, a
dadansoddi a thargedu.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, NATO, diogelwch, US

Sylwadau ar gau.