#Brexit - Beth fydd yn digwydd yn senedd y DU ar Hydref 29?

| Hydref 29, 2019

Fe fydd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, heddiw (29 Hydref) yn gwneud ymgais newydd i gael deddfwyr i gymeradwyo etholiad cenedlaethol cynnar i geisio torri’r cam olaf dros Brexit, yn ysgrifennu Kylie MacLellan.

Ddydd Llun (28 Hydref) methodd yn ei drydedd ymgais i ennill cefnogaeth ar gyfer etholiad cynnar trwy lwybr a oedd yn gofyn am gefnogaeth dwy ran o dair o wneuthurwyr deddfau yn senedd sedd 650 Prydain.

Bydd yn awr yn ceisio trwy ddeddfwriaeth, sydd ddim ond angen cefnogaeth mwyafrif syml.

Beth fydd dadl y senedd?

Nid yw’r llywodraeth wedi cyhoeddi’r ddeddfwriaeth eto ond dywedodd Johnson ddydd Llun y byddai’n “Fil byr ar gyfer etholiad ar 12 Rhagfyr”.

A all deddfwyr gynnig newidiadau?

Ydw.

Mae'r gwrthbleidiau'n ffafrio cynnal unrhyw etholiad ychydig ddyddiau ynghynt, ar 9 Rhagfyr, yn rhannol oherwydd pryder ynghylch myfyrwyr prifysgol yn colli allan ar bleidleisio os ydyn nhw wedi mynd adref am eu gwyliau Nadolig. Maent yn debygol o geisio newid dyddiad yr etholiad a gynigir yn y ddeddfwriaeth.

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Genedlaethol yr Alban wedi nodi y byddent, am y tro, yn gollwng eu hawydd i ostwng yr oedran pleidleisio i 16 er mwyn cael y ddeddfwriaeth drwodd.

“Y flaenoriaeth yw sicrhau ein bod yn deddfu bod ein pobl ifanc a’n gwladolion o’r UE yn y dyfodol yn cael parch dyledus, ond y flaenoriaeth sy’n ein hwynebu yn y tymor byr yw sicrhau ein bod yn dod at ein gilydd i atal y Brexit niweidiol hwn y bydd y Mae’r Prif Weinidog eisiau rhoi drwodd, ”meddai Ian Blackford o’r SNP ddydd Llun.

Beth fydd yn digwydd yn y senedd?

Os nad oes cwestiynau brys na datganiadau llywodraeth, bydd deddfwyr yn dechrau trafodaeth ar yr etholiad yn gynnar yn y prynhawn. Bydd y ddadl yn cychwyn gyda 'chynnig busnes y tŷ' yn nodi'r amserlen ar gyfer ystyried y bil. Os cymeradwyir hyn, bydd y senedd yn symud ymlaen at y mesur ei hun.

Mae'r llywodraeth wedi cynnig y dylai basio trwy ei holl gamau yn y siambr isaf ddydd Mawrth a chwblhau dim hwy na chwe awr ar ôl i'r ddadl ddechrau. Y bleidlais allweddol gyntaf sy'n nodi lefel y gefnogaeth i'r ddeddfwriaeth fydd yr ail ddarlleniad, a fydd yn digwydd bedair awr ar ôl i'r ddadl ddechrau.

A fydd y gwrthbleidiau yn ei gefnogi?

Dywedodd Jeremy Corbyn, arweinydd prif Blaid Lafur yr wrthblaid, ddydd Llun y byddai’n “ystyried yn ofalus” ddeddfwriaeth a oedd yn cloi mewn dyddiad etholiad.

“Pan nad oes bargen (Brexit) oddi ar y bwrdd, pan ellir pennu dyddiad etholiad yn ôl y gyfraith, a phan allwn sicrhau nad yw myfyrwyr yn cael eu difreinio, byddwn yn cefnogi etholiad fel y gall y wlad hon gael y llywodraeth iddo anghenion, ”meddai ddydd Llun.

Yn flaenorol mae'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r SNP wedi gwneud eu cefnogaeth yn amodol ar dri pheth:

1. Mae Brexit dim bargen yn cael ei ddiystyru.

2. Mae'r llywodraeth yn cytuno i beidio â cheisio cadarnhau ei bargen ysgariad UE cyn etholiad.

3. Rhaid nodi dyddiad yr etholiad yn y bil.

Mae'n ymddangos bod yr amodau hyn wedi'u bodloni - cadarnhaodd y llywodraeth ddydd Llun na fyddent yn ceisio cadarnhau ei bargen Brexit cyn unrhyw etholiad, cytunodd yr UE ar oedi Brexit i 31 Ionawr y flwyddyn nesaf, a dywedodd Johnson y byddai'r gyfraith yn cynnwys dyddiad etholiad Rhagfyr 12 . Nid hwn oedd dyddiad dewis y gwrthbleidiau fodd bynnag, felly gallent ei wrthwynebu ar y seiliau hynny.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Erthygl Sylw, Jeremy Corbyn, Llafur, Democratiaid Rhyddfrydol, Plaid Cymru, Plaid Genedlaethol yr Alban, UK

Sylwadau ar gau.