Mae Llysgennad #Kazakhstan i Wlad Belg yn cwrdd â myfyrwyr Kazakh sy'n astudio ym mhrifysgolion Gwlad Belg

| Hydref 30, 2019

Cyfarfu Llysgennad Kazakhstan yng Ngwlad Belg Aigul Kuspan â myfyrwyr Kazakhstani sy'n astudio ym mhrifysgolion Gwlad Belg ar 26 Hydref ym Mrwsel.

Yn ystod sgwrs gynnes, hysbysodd y Llysgennad y cydwladwyr ifanc am y digwyddiadau diwylliannol a drefnwyd gan y Llysgenhadaeth a galwodd am eu cyfranogiad gweithredol yng ngweithgareddau'r Llysgenhadaeth i gryfhau cysylltiadau addysgol a diwylliannol rhwng Kazakhstan a Gwlad Belg. Yn ogystal, soniodd A.Kuspan am brif feysydd gwaith y Llysgenhadaeth, yn ogystal ag am brif ddarpariaethau Cyfeiriad y Pennaeth Gwladol Kassym-Zhomart Tokaev i bobl Kazakhstan dan y teitl “Deialog gyhoeddus adeiladol - sail sefydlogrwydd a ffyniant Kazakhstan ”.

Yn ystod y cyfarfod, hysbyswyd myfyrwyr hefyd am y wladwriaeth gyfredol a'r rhagolygon ar gyfer datblygu cysylltiadau dwyochrog Kazakhstan â Gwlad Belg a Lwcsembwrg.

Rhoddwyd sylw arbennig i'r angen i fyfyrwyr gofrestru ar gyfer cofnodion consylaidd.

Yn ei dro, siaradodd y myfyrwyr am nodweddion y broses astudio yng Ngwlad Belg, gofyn eu cwestiynau i ddiplomyddion a thrafod cynlluniau pellach ar gyfer gweithgareddau ar y cyd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwlad Belg, EU, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.