Yn #China, mae Macron eisiau cymryd #Beijing 'wrth ei air' ar fasnach rydd

| Tachwedd 4, 2019
Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron (Yn y llun) yn ceisio sicrhau bod China yn cyflawni addewidion i ganiatáu mwy o fynediad i gwmnïau tramor, gan wylio busnes amaethyddol a chyllid, dywedodd cynghorwyr cyn iddo gyrraedd Shanghai ar gyfer ffair fewnforio enfawr, ysgrifennu Pennetier Morol ac Michel Rose.

Byddai Macron, a fydd yn mynychu’r ffair ynghyd â swyddogion Ewropeaidd eraill gan gynnwys comisiynydd masnach newydd yr UE, Phil Hogan, yn cymryd China “wrth ei air” ei bod yn anelu at agor ei hun i fasnachu, meddai cynghorydd arlywyddol cyn y Tachwedd 4-6.

“Gan fod y ffair hon i fod i ddangos didwylledd Tsieina, wel, gadewch i ni ei phrofi gyda mynediad i’w marchnad agrobusrwydd a chynnydd ar y bargeinion UE-China,” ychwanegodd yr ymgynghorydd.

Bydd Macron yn teithio gyda dirprwyaeth fusnes o gwmnïau 30 yn amrywio o sglodion glas i gwmnïau bach. Bydd yn ceisio mwy o fynediad ym meysydd cyllid ac awyrofod ynghyd â llai o gyfyngiadau allforio ar gyfer dofednod Ffrengig.

Mae China wedi bod yn gaeth ers amser maith gan honiadau’r Gorllewin o arferion masnach annheg, o drosglwyddiadau technoleg gorfodol i bolisi amddiffyn y farchnad mynediad.

Mae hynny wedi arwain at anghydfodau gyda’r Unol Daleithiau yn benodol, sydd wedi cwympo tariffau ar allforion Tsieineaidd. Dywedodd cynghorydd Ffrainc fod Washington yn iawn i wthio am well ymddygiad gan y Tsieineaid, hyd yn oed os nad yw Ffrainc o reidrwydd yn cefnogi symudiadau masnach yr Arlywydd Donald Trump.

“Mae’r Unol Daleithiau yn gofyn y cwestiynau cywir, ond nid oes ganddyn nhw’r atebion cywir o reidrwydd,” meddai cynghorydd Ffrainc.

Bydd arlywydd Ffrainc yn ymweld â China am yr eildro ers iddo ddechrau yn ei swydd. Yn ystod ei daith ddiwethaf y llynedd, dywedodd na ddylai prosiect blaenllaw Beijing “Belt and Road” i ddatblygu seilwaith masnach fyd-eang fod yn “unffordd” fan hyn.

Mae Macron wedi bod yn awyddus i wledydd yr UE, sy'n trafod bargeinion masnach fel bloc, ddangos ffrynt gwleidyddol unedig tuag at Beijing. Pan ddaeth yr Arlywydd Xi Jinping i Baris ym mis Mawrth, gwahoddodd Macron Ganghellor yr Almaen Angela Merkel a phennaeth Comisiwn yr UE, Jean-Claude Juncker, i balas Elysee.

Mae allforion yr Almaen i China yn cyfrif am bron i hanner cyfanswm yr UE a mwy na phedair gwaith cymaint ag allforion Ffrainc.

Mae dangos undod yn “bwysig, oherwydd rydyn ni’n gwybod sut mae Ewropeaid wedi symud i China heb unrhyw gydlynu yn y gorffennol, gan adael i China feddwl ein bod ni’n rhanedig,” meddai’r cynghorydd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, france, Masnach, cytundebau masnach

Sylwadau ar gau.