#Italy i wahardd hediadau gan #MahanAir o Iran o ganol mis Rhagfyr

| Tachwedd 4, 2019
Disgwylir i’r Eidal wahardd hediadau gan Mahan Air o Iran, meddai swyddog diwydiant o Iran ddydd Sadwrn (2 Tachwedd), wrth i’r Unol Daleithiau geisio gweithredu yn erbyn y cwmni hedfan a gyhuddir gan y Gorllewin o gludo offer a phersonél milwrol i barthau rhyfel y Dwyrain Canol, ysgrifennu ystafell newyddion Dubai a Giulia Segreti yn Rhufain.

Mae’r Almaen a Ffrainc ill dau eisoes wedi gwahardd hediadau gan y cwmni hedfan, a dywedodd Gweinidog Tramor yr Eidal, Luigi Di Maio, wrth Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Mike Pompeo ddechrau mis Hydref fod Rhufain ar fin gwneud penderfyniad a ddylid dilyn yr un peth.

Dywedodd ENAC awdurdod awyr yr Eidal mewn datganiad y byddai'r gwaharddiad ar hediadau Mahan i Rufain a Milan yn dod i rym ganol mis Rhagfyr.

Cadarnhaodd Cymdeithas Iranian Airlines (AIA) y newyddion am y gwaharddiad.

“Ynghyd â’u pwysau ar ein gwlad, mae’r Americanwyr wedi pwyso ar yr Eidal i atal hediadau Mahan Air i Rufain a Milan,” dyfynnwyd Maqsoud Asadi Samani, ysgrifennydd yr AIA, gan yr asiantaeth newyddion lled-swyddogol Mehr.

Ni ellid cyrraedd swyddogion Mahan Air i gael sylwadau.

Dirymodd yr Almaen drwydded y cwmni hedfan ym mis Ionawr yn sgil pwysau’r Unol Daleithiau, tra gwaharddodd Ffrainc hi ym mis Mawrth, gan ei chyhuddo o gludo offer a phersonél milwrol i Syria a pharthau rhyfel eraill y Dwyrain Canol.

Gosododd yr Unol Daleithiau sancsiynau ar Mahan yn 2011, gan ddweud ei fod yn darparu cefnogaeth ariannol a chefnogaeth arall i Warchodlu Chwyldroadol Iran.

Mae gan y cludwr o Tehran, a sefydlwyd yn 1992 fel cwmni hedfan preifat cyntaf Iran, fflyd fwyaf yr awyren o awyrennau a llwybrau i nifer o wledydd Ewropeaidd ac Asiaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Hedfan / cwmnïau hedfan, Busnes, Economi, EU, EU, Iran, Yr Eidal

Sylwadau ar gau.