Mae Johnson yn dechrau brwydr etholiad, yn addunedu #Brexit ac yn bwrw cystadleuydd fel 'Stalin'

| Tachwedd 6, 2019
Fe gychwynnodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ei ymgyrch etholiadol ddydd Mercher (6 Tachwedd), gan addo “cyflawni Brexit” mewn cyferbyniad â’i brif wrthwynebydd, y gwnaeth ei gymharu ag arweinydd Sofietaidd Josef Stalin a anfonodd filiynau i’w marwolaethau mewn gwersylloedd llafur, yn ysgrifennu William James.

Bydd Prydeinwyr yn mynd i’r polau ar 12 Rhagfyr ar ôl i’r senedd gytuno i etholiad cynnar yr wythnos diwethaf, gan geisio dod â thair blynedd o anghytuno dwfn dros Brexit i ben sydd wedi arbed ffydd buddsoddwyr yn sefydlogrwydd pumed economi fwyaf y byd ac wedi niweidio statws rhyngwladol Prydain.

Mae'n anodd rhagweld canlyniad y bleidlais, gyda'r cwestiwn uniongyrchol o ymadawiad Prydain o'r Undeb Ewropeaidd (UE) yn sgrialu teyrngarwch traddodiadol pleidleiswyr ac yn rhoi cyfle i gystadleuwyr llai herio'r ddwy blaid fwyaf, Ceidwadwyr Johnson a'r chwith-o- canol y Blaid Lafur.

Er bod Johnson yn awyddus i lunio'r bleidlais fel modd i ddatrys Brexit, bydd materion domestig fel dyfodol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol poblogaidd, a redir gan y wladwriaeth, hefyd yn allweddol.

“Dw i ddim eisiau etholiad. Nid oes yr un prif weinidog eisiau etholiad cynnar, yn enwedig nid ym mis Rhagfyr, ”ysgrifennodd Johnson mewn erthygl ar gyfer y Daily Telegraph papur newydd.

“Ond fel y mae pethau, does dim dewis gyda ni - oherwydd dim ond trwy gyflawni Brexit yn ystod yr wythnosau nesaf y gallwn ganolbwyntio ar holl flaenoriaethau pobl Prydain.”

Ar ôl talu ymweliad ffurfiol â'r Frenhines Elizabeth, bydd Johnson yn dychwelyd i'w breswylfa yn Downing Street i gyhoeddi'r etholiad. Bydd yn lansio ymgyrch ei blaid mewn rali yn ddiweddarach yn y dydd.

Mae arolygon barn yn dangos bod Ceidwadwyr Johnson ymhell ar y blaen i Lafur, ond mae dadansoddwyr pleidleisio yn rhybuddio bod teimlad yn anarferol o gyfnewidiol. Awgrymodd arolygon fod ei ragflaenydd Theresa May wedi cael arweiniad enfawr wrth fynd i mewn i etholiad snap yn 2017, dim ond i weld ei mwyafrif seneddol yn cael ei ddileu.

Mae ymgyrch y Ceidwadwyr eisoes wedi cychwyn yn wael ar ôl i’r gweinidog Jacob Rees-Mogg ymddiheuro ddydd Mawrth (5 Tachwedd) am awgrymu y dylai dioddefwyr y tân yn Nhŵr Grenfell yn Llundain, a laddodd bobl 71, fod wedi defnyddio synnwyr cyffredin i anwybyddu diffoddwyr tân ’ cyfarwyddiadau i aros yn yr adeilad llosgi.

Ddydd Mercher, cyhuddwyd y blaid wedyn o roi clip fideo doeth o gyfweliad teledu gydag uwch wleidydd Llafur.

Mae Johnson, 55, yn gobeithio y bydd yn ennill mwyafrif digon mawr yn y senedd i gael y fargen Brexit y cytunodd â Brwsel y mis diwethaf i gadarnhau ac arwain Prydain allan o’r UE ddiwedd mis Rhagfyr neu ym mis Ionawr.

Wrth geisio manteisio ar flinder Brexit pleidleiswyr, fwy na thair blynedd ar ôl i Brydain bleidleisio 52% i 48% o blaid gadael y bloc, bydd Johnson yn dweud yn lansiad ei ymgyrch ei bod yn bryd “mynd allan o’n rhuthr”.

Roedd Prydain i fod i adael ym mis Mawrth eleni, ond bu’n rhaid iddi ymestyn y dyddiad cau hwnnw deirgwaith ar ôl i’r senedd wrthod bargen a drafodwyd gan Theresa May, ac yna gorfodi Johnson ei hun i ofyn am fwy o amser.

Bydd ei ymgyrch yn paentio arweinydd sosialaidd cyn-filwr Llafur, Jeremy Corbyn (llun) fel rhywun sydd am stondin y broses Brexit trwy gynnal refferendwm arall, tra hefyd yn codi trethi a dinistrio ffyniant.

“Maen nhw'n esgus bod eu casineb yn cael ei gyfeirio at rai biliwnyddion yn unig - ac maen nhw'n pwyntio'u bysedd at unigolion sydd â hoffter a chyfiawnhad na welwyd ers i Stalin erlid y kulaks,” ysgrifennodd Johnson. “Byddent yn dinistrio union sail ffyniant y wlad hon.”

Cafodd miliynau o bobl eu dienyddio o dan Stalin a bu farw llawer mwy o gamdriniaeth ac afiechyd mewn rhwydwaith helaeth o wersylloedd carchar, o'r enw'r Gulags. Roedd ffermwyr cymharol gefnog, a elwir yn kulaks, ymhlith y grwpiau a dargedwyd.

Dywedodd Corbyn ddydd Mawrth ei fod am drafod bargen Brexit newydd ac yna gadael i’r cyhoedd benderfynu rhwng gadael ar ei delerau, neu beidio â gadael o gwbl, gan ddweud y byddai cytundeb Johnson yn brifo’r economi ac yn erydu hawliau gweithwyr.

Yn ei lansiad ymgyrch ei hun ddydd Mercher, dywedodd y byddai Llafur yn sicrhau newid go iawn a'i fod yn ceisio pŵer i rannu pŵer.

“Mae’r wleidyddiaeth rwy’n sefyll amdani yn ymwneud â rhannu pŵer a chyfoeth â phobl nad oes ganddyn nhw lawer o arian ac nad oes ganddyn nhw ffrindiau mewn lleoedd uchel,” meddai Corbyn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, Jeremy Corbyn, Llafur, UK

Sylwadau ar gau.