Mae #JunckerPlan yn cefnogi cychwyniadau meddalwedd Portiwgaleg yn Uwchgynhadledd y We gyda buddsoddiad o € 15 miliwn yn y gronfa newydd #FaberTechII

| Tachwedd 6, 2019

Mae'r Gronfa Fuddsoddi Ewropeaidd (EIF) ac Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) - sefydliad hyrwyddo cenedlaethol Portiwgal - wedi gwneud buddsoddiad € 15 miliwn yn Faber Tech II, cronfa cyfalaf menter newydd. Cefnogir buddsoddiad yr EIF gan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol. Bydd Faber Tech II yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn cychwyniadau cam cynnar, data-ganolog yn Iberia, yn bennaf o Bortiwgal.

Wrth siarad yn y digwyddiad llofnod yn yr Uwchgynhadledd We yn Lisbon, dywedodd y Comisiynydd Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Carlos Moedas: “Mae'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol - Cynllun Juncker - unwaith eto yn dangos ei gwerth ychwanegol Ewropeaidd trwy gefnogi economi Portiwgal a'i harloesedd ecosystem. Felly, mae Portiwgal yn parhau i fod yn un o bum buddiolwr gorau Cynllun Juncker, sy'n cysegru mwy na 25% o'i chronfeydd i brosiectau ymchwil ac arloesi. Bydd y cytundeb a lofnodwyd heddiw yn Uwchgynhadledd y We yn helpu i gynyddu buddsoddiadau a wneir ym Mhortiwgal. Trwy gyd-ariannu cronfa cyfalaf menter, rydym yn cryfhau arloesedd yn Ewrop ac yn helpu i greu cynhyrchion a gwasanaethau arloesol Portiwgaleg yn y dyfodol. ”

Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma . Ym mis Hydref 2019, roedd Cynllun Juncker eisoes wedi defnyddio € 439.4 biliwn o fuddsoddiad ledled yr UE, gan gynnwys € 9.8bn ym Mhortiwgal, ac wedi cefnogi mwy na miliwn o fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig. Mae buddsoddiadau a gefnogir gan Gynllun Juncker wedi cynyddu cynnyrch domestig gros yr UE 0.9% a ychwanegodd 1.1 miliwn o swyddi o'i gymharu â'r senario llinell sylfaen. Erbyn 2022, bydd Cynllun Juncker wedi cynyddu CMC yr UE 1.8% ac wedi ychwanegu 1.7 miliwn o swyddi.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Hiliaeth

Sylwadau ar gau.