Bydd cytundeb tirnod yn amddiffyn 100 #EuropeanGeographicalIndications yn #China

| Tachwedd 6, 2019

Heddiw (6 Tachwedd) cwblhaodd yr UE a China y trafodaethau ar gytundeb dwyochrog i amddiffyn Arwyddion Daearyddol Ewropeaidd (GI) 100 yn Tsieina a GI Tsieineaidd 100 yn yr UE rhag dynwarediadau a chamfeddiannu. Disgwylir i'r cytundeb pwysig hwn arwain at fuddion masnach cilyddol a'r galw am gynhyrchion o ansawdd uchel ar y ddwy ochr. Cyflawni'r ymrwymiad a wnaed o'r diwedd Uwchgynhadledd yr UE-China ym mis Ebrill 2019, mae'r cytundeb hwn yn enghraifft bendant o gydweithrediad rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Gweriniaeth Pobl Tsieina, gan adlewyrchu natur agored a glynu wrth y ddwy ochr at reolau rhyngwladol fel sail ar gyfer cysylltiadau masnach.

Dywedodd y Comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig, Phil Hogan: “Mae cynhyrchion Dynodiad Daearyddol Ewropeaidd yn enwog ledled y byd am eu hansawdd. Mae defnyddwyr yn barod i dalu pris uwch, gan ymddiried yn tarddiad a dilysrwydd y cynhyrchion hyn, gan wobrwyo ffermwyr ymhellach. Mae'r cytundeb hwn yn dangos ein hymrwymiad i weithio'n agos gyda'n partneriaid masnachu byd-eang fel Tsieina. Mae'n fuddugoliaeth i'r ddwy ochr, gan gryfhau ein perthynas fasnachu, bod o fudd i'n sectorau amaethyddol a bwyd, a defnyddwyr ar y ddwy ochr. ”

China yw'r ail gyrchfan ar gyfer allforion bwyd-amaeth yr UE, gan gyrraedd € 12.8 biliwn (yn y cyfnod 12-mis rhwng Medi 2018 ac Awst 2019). Dyma hefyd ail gyrchfan allforion yr UE o gynhyrchion a ddiogelir fel Arwyddion Daearyddol, gan gyfrif am 9% o'i werth, gan gynnwys gwinoedd, cynhyrchion bwyd-amaeth a diodydd ysbryd.

Mae'r farchnad Tsieineaidd yn farchnad botensial twf uchel ar gyfer bwyd a diodydd Ewropeaidd, gyda dosbarth canol sy'n tyfu gyda blas ar gynhyrchion eiconig, o ansawdd uchel a dilys yn Ewrop. Mae ganddo hefyd system arwyddion daearyddol sefydledig ei hun, gydag arbenigeddau y gallai defnyddwyr Ewropeaidd eu darganfod ymhellach diolch i'r cytundeb hwn.

Mae rhestr yr UE o GI sydd i'w gwarchod yn Tsieina yn cynnwys cynhyrchion fel Cava, Champagne, Feta, wisgi Gwyddelig, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma a Queso Manchego. Ymhlith y cynhyrchion Tsieineaidd, mae'r rhestr yn cynnwys er enghraifft Pixian Dou Ban (Pasian Bean Pixian), Anji Bai Cha (Te Gwyn Anji), Panjin Da Mi (reis Panjin) ac Anqiu Da Jiang (Anqiu Ginger).

A Datganiad i'r wasg ar-lein yn ogystal â'r rhestr o'r holl enwau gwarchodedig.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.