Dysgu mwy am yr Undeb Ewropeaidd yn yr ysgol: Y Comisiwn yn lansio #JanAmosComeniusPrize

| Tachwedd 6, 2019

Lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (6 Tachwedd) gystadleuaeth ledled yr UE ar gyfer addysg o safon ar yr Undeb Ewropeaidd. Dyfernir y wobr newydd hon i ysgolion uwchradd sy'n dysgu am waith yr Undeb Ewropeaidd mewn ffordd arloesol ac ysgogol.

Bydd yn ei gwneud yn bosibl cydnabod, ar lefel Ewropeaidd, y gwaith perthnasol a wneir ym mhob aelod-wladwriaeth a bydd yn tynnu sylw at bwysigrwydd addysgu a dysgu'r Undeb Ewropeaidd o oedran ifanc, trwy gyfrannu at ledaenu arferion da.

Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics (llun): “Mae angen mesurau i wella gwybodaeth a dealltwriaeth dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd. Rhaid i hyn ddechrau yn ifanc ac mae gan ysgolion ran allweddol i'w chwarae wrth annog Ewropeaid ifanc i ddod yn ddinasyddion Ewropeaidd gweithgar a gwybodus sy'n cymryd rhan yn y prosesau democrataidd sy'n llunio dyfodol yr UE. Rwy’n falch iawn bod y wobr newydd hon yn rhoi gwelededd i waith ysgolion sy’n codi ymwybyddiaeth eu disgyblion o’r Undeb Ewropeaidd ac yn datblygu ymdeimlad o berthyn. ”

Mae Gwobr Jan Amos Comenius am Addysg o Safon yn yr Undeb Ewropeaidd yn agored i ysgolion uwchradd yr UE. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 6 Chwefror 2020 yn 17h CET. Bydd y gwobrau'n cael eu cyflwyno ym mis Mai 2020. Mae hon yn fenter gan Senedd Ewrop a weithredwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae mwy o wybodaeth ar sut i gymryd rhan, gan gynnwys dogfennau cais a rheolau'r gystadleuaeth, ar gael yma . Y llynedd, yn dilyn cynnig gan y Comisiwn, mabwysiadodd gweinidogion addysg yr UE argymhelliad ar werthoedd cyffredin, addysg gynhwysol a dimensiwn Ewropeaidd addysg, elfen hanfodol o'r Maes Addysg Ewropeaidd i'w gwblhau gan 2025.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Mae dysgu oedolion, addysg, Erasmus, Erasmus +, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, ieithoedd, Gwyddoniaeth, hyfforddiant, Prifysgolion

Sylwadau ar gau.